Satsaus aloittaviin yrityksiin

Anne Helaakoski Kaleva
Oulu Oulun seutukunnan hallitukselta saama yli kolmen miljoonan euron rahoitus äkillisen rakennemuutoksen hoitoon sijoitetaan ict-alalle, uuteen liiketoimintaan sekä pääomasijoituksiin.
Lisäksi rahaa käytetään muun muassa entisten nokialaisten muuntokoulutukseen.
Oulun seutukunta saa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:ltä ja valtiolta 2 386 000 euroa yrityksiin ja investointeihin. Euroopan sosiaalirahasto ESR:ltä ja valtiolta seutukunta saa 900 000 euroa henkilöstön ja sen osaamisen parantamiseen.
Rahat jaetaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle sekä Pohjois-Pohjanmaan liitolle, jotka myöntävät ne rakennemuutoshankkeisiin.
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojalan mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton saama rahoitus kohdentuu ict-alalle. Rahoituksen ensisijainen painopiste on varmentaa yritystuet sellaisille aloittaville yrityksille, jotka jo ovat saaneet rahoitusta rakennerahastosta.
Toinen merkittävä osa rahoitusta on täydentää Busi-
nessOulun riskirahastoa.
"Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ely-keskus ovat vieneet eteenpäin ajatusta, että rakennerahaston rahaa voisi käyttää alueellisena riskirahastona. Se sijoitettaisiin potentiaalisten yritysten riskirahoitukseen pääomasijoituksella."
Ojalan mukaan käytäntö on uusi aluevaltaus, jollaista ei aikaisemmin ole ollut Suomessa.
"Monilla yrityksillä on kansainvälistä potentiaalia, mutta sen vieminen eteenpäin on kallista. Lisäksi yritysten on vaikea saada pääomaa, jolla lähteä kehittämään yritystä."
BusinessOululla on Northern Start Up Found -rahasto, jolla etsitään vastausta aloittavien yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen niukkuuteen, valottaa johtaja Juha Ala-Mursula BusinessOulusta.
"Rahaston tavoitteena on saada pääomasijoittajia aloittaville yrityksille. Oulun kaupunki on sijoittanut rahastoon viisi miljoonaa. Nyt saatua rahaa sijoitetaan rahastoon pari miljoonaa."
Kolmas rahojen sijoituskohde ovat Heikki Ojalan mukaan jo aloitetut BusinessOulun hankkeet.
"Ne tähtäävät ict-alan rakennemuutoksesta johtuvan kehityksen taklaamiseen, jotta alalle saataisiin uutta toimintaa."
Kaikkiaan BusinessOululla on viitisen projektia, johon nyt saatu rahoitus menee. Ne liittyvät muun muassa terveydenhuollon tietojärjestelmiin sekä itc-alan muutos- ja täydennyskoulutukseen.
Ojalan mukaan olennaiset hankkeet saadaan rahoitettua nyt saatavalla rahalla.
"Jos nyt ei mitään synny, se on toimijoiden ongelma. Ei voi ministeriötä syyttää."
Ely-keskuksen strategiayksikön rakennerahastoryhmän päällikön Eine Kelan mukaan ESR:ltä saatu 900 000 euroa ei ollut ihan niin paljon kuin toivottiin.
"Siitä, miten raha jaetaan tiedetään enemmän ensi viikolla. Meillä on ollut ministeriössä sisällä kaksi hankehakemusta. Toinen on BusinessOulun yritysten kansainvälistymiseen liittyvä hanke, ja toinen ammattikorkeakoulun hanke, joka liittyy autojen tekniikkaan."Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva