Intiön rakentaminen lähtökuopissa

Alueen lounaisnurkkaa koskevan kutsukilpailun voittaja jatkotyön pohjaksi

Liisa Laine

Asuntojen rakentaminen Intiön kasarmialueelle alkaa ensi syksynä. Alue on keskeisen sijaintinsa ja kulttuurihistoriallisen ympäristönsä takia lähivuosien kiinnostavimpia rakentamiskohteita Oulussa. Ensiksi käydään käsiksi lounaiskulmaan, jonka yhdestä korttelista järjestetyn kutsukilpailun tulos julkistettiin tiistaina.

Kilpailun voitti arkkitehti Jarmo Pulkkisen työ Lilly Marleen. Kilpailun tarkoituksena oli löytää korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisuus historialliseen ympäristöön sopivasta kerrostalokorttelista. Laadun lisäksi myös kustannuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, koska tämä kortteli toteutetaan Valtion asuntorahaston (Ara) kohteena.

Kilpailun järjestivät Pohjois-Suomen YH-Rakennuttajat ja Oulun Tervatalot Oy.

Mukaan kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa. Kilpailu oli hyvätasoinen, mutta silti yhtäkään ehdotusta ei suoraan voida toteuttaa. Voittaneessa työssä vaativan rakennuspaikan haasteisiin oli onnistuttu vastaamaan parhaiten ja kilpailulautakunta suosittelee sen ottamista jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lilly Marleenia pidettiin taitavana ja poikkeavana ehdotuksena. Rakennukset on sijoitettu Een muotoon. Professori Jyrki Tasa luonnehti voimakasta rajausta kaupunkikuvallisesti hyväksi ratkaisuksi, joka on myös asujan kannalta miellyttävä: se jättää idän puolelle avautuvat pihat suuriksi, valoisiksi ja ilmaviksi. Kaikki asunnot suuntautuvat länteen ja etelään.

Pitkä julkisivu katkeaa puutarhahuoneilla, jotka Tasan mukaan täytynee Aran hintatasoon suhteutettuna korvata parvekkeilla. Myös ehdotuksen pysäköintiratkaisut kaipaavat hiomista. Suuri osa pysäköinnistä on kokonaan maan alla, mutta kilpailulautakunnan mielestä tämän pysäköintihallin poistamista kannattaisi harkita ja sijoittaa autot kahteen tasoon tontin lounaiskulmaan.

Kolmen huoneen ja keittiön asunnot ovat periaatteessa normaaleja, mutta pohjaratkaisut ovat joustavia ja avoimuudessaan hieman epäsovinnaisia, huomauttaa kilpailulautakunta.

Ulkoarkkitehtuuria luonnehditaan korkeatasoiseksi, mutta kovaksi. Julkisivujen raidoitusta pidetään jopa hieman vanhahtavana. Rakennukset sidotaan toisiinsa kattorakenteilla, jotka luovat kaupunkimaisuutta ja eheyttä, mutta kaipaavat vielä lisätutkimuksia lähinnä palomääräysten suhteen.

Voittanut ehdotus oli kilpailun toiseksi kallein ja hinta ylittää reippaasti Aran kustannusrajat. Parvekkeiden lasitusten ja viherhuoneiden lisäksi hintaa nostavat pihan tukimuurirakenteet, maanpinnan nosto, kallis pysäköinti sekä laajat, lämpimät liikennetilat ja varastot. Myös muun muassa sisäänvedetyt parvekkeet nielevät rahaa. Näitä karsittaneen jatkosuunnittelussa.

Kasarmialueen ensimmäinen rakennuskohde ei ole kilpailukortteli vaan sen naapuritontti. Kilpailualuekin kyllä ehtii mukaan tässä kuussa tekniseen lautakuntaan menevään asemakaavaan.

Pekka Ala-aho

Oulun kaupunki aloitti puolustusvoimilta vapautuneen Intiön kasarmialueen kaavoituksen vuonna 1999. Kyse oli lähes keskellä kaupunkia olevasta 45,7 hehtaarin alueesta, johon myöhemmin vielä liitettiin Kasarminrannan kaavoitus.

Vanha kasarmialue rakennuksineen on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.

Alueelle rakennetaan lähivuosina asuntoja ja toimistoja sekä päiväkoti, vanhusten hoivakoti ja liiketilaa.

Asemakaavaluonnos on parhaillaan toiseen kertaan nähtävillä siihen tehtyjen muutosten takia. Se tulee tässä kuussa teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva