Tenttikirjat kiven alla

Yliopistojen kirjastojen rahapula näkyy hyllyissä ja tuntuu opiskelijoiden aikatauluissa

Jarno Mällinen

OULU Yliopistojen rahapula on laittanut yliopistokirjastot ahtaalle. Oulun yliopiston kirjastossa tämä näkyy nimenomaan kurssikirjojen riittämättömyytenä. Pahimmillaan kirjojen vähäisyys voi jopa viivästyttää opintojen etenemistä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja kirjasto haluavat kiinnittää huomiota heikentyneeseen kirjatilanteeseen tänään järjestettävällä kirjastoteemapäivällä. Päivä on osa Suomen ylioppilaskuntien liiton järjestämää kampanjaa, jolla tähdennetään yliopistokirjastojen tärkeyttä.

Kirjoja jonotetaan

Kun Oulun yliopiston kirjastolla oli kurssikirjamäärärahaa huippuvuonna 1994 12,8 euroa per opiskelija, oli se viime vuonna laskenut 8 euroon.

”Olemme yrittäneet pitää kurssikirjamäärärahan siedettävällä tasolla ja vähentäneet muuta hankittavaa kirjallisuutta kurssikirjojen hyväksi”, kertoo ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki.

Opiskelijoiden kannalta kurssikirjamäärät eivät ole kuitenkaan riittäviä. Tenttipäivien lähestyessä lainausjonot kasvavat ja kirjat voivat loppua kesken.

”Jos jonkin kurssin voi suorittaa kerran tai kahdesti vuodessa etkä onnistu saamaan kirjaa silloin, valmistuminen viivästyy pahimmillaan vuodella”, havainnollistaa OYY:n koulutuspoliittinen sihteeri Sanna Hirsivaara.

Lisäksi ongelmana on, että kirjoja joudutaan ostamaan paljon ulkopuolisen tutkimuksen rahoituksella. Näin ne päätyvät työhuoneisiin ja tutkimusryhmien käyttöön, eivätkä ole opiskelijoiden saatavilla.

Kytömäki toivookin, että opetusministeriön teettämän tuoreen selvityksen ehdottama yliopistojen vuokratason laskeminen toisi säästyviä rahoja myös kirjahankintoihin.

Muuten rahan vähyys ei hänen mukaansa ole juuri haitannut Oulun yliopiston kirjaston toimintaa. Aukioloaikoja on jouduttu jonkin verran supistamaan ja työvoima on osin tilapäistä, mutta esimerkiksi tilakysymykset ovat kunnossa.

Lisää tenttipäiviä

Ratkaisuksi kurssikirjapulaan Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja kirjasto esittävät tenttipäivien lisäämistä. Useammat tenttipäivät tasaisivat lainaushuippuja, ja kurssikirjat riittäisivät paremmin.

Käytännön tasolle järjestelyt on saatu avoimen yliopiston kanssa. Sen opiskelijoiden tenttipäivät pyritään sijoittamaan yliopiston tenttipäivien lomaan, Kytömäki kertoo.

Muuten tositoimista ei ole tietoa. Opiskelijat ja kirjasto voivat vain tuoda esille hyviä ideoita.

”On ymmärrettävää, että tiedekunnilla ja laitoksilla on oma vaivansa järjestää tenttipäiviä, asia ei ole vain tahdosta kiinni”, Sanna Hirsivaara sanoo.

Toinen helpotusta tuova keino olisi vaihtoehtoisen tenttikirjallisuuden lisääminen. Päivi Kytömäki kertoo ehdottaneensa tenttikirjojen korvaamista osin esimerkiksi aikakauslehtiartikkeleilla. Monet kurssikirjat ovat kuitenkin tieteenalansa perusteoksia, joista ei voida luopua.

Kirjastosta kurjasto

Kirjastoteemapäivänä Oulun yliopiston pääkirjaston aulassa on nähtävillä opiskelijoiden kauhuvisio siitä, millaiseksi yliopistokirjastot voisivat muuttua, jos rahatilanteeseen ei saada parannusta.

”Kurjastoksi” nimetyssä laitoksessa olisi käytössä lainaus-, hissi- ja porrasmaksu, mobiilipalvelut olisivat korvanneet henkilökunnan ja pseudotieteiden sponsoroimat huuhaa-teokset täyttäisivät kurssikirjaston hyllyt.

Päivän toisena teemana on informaatiolukutaito, kyky käyttää ja arvioida niin kirjoja, lehtiä kuin verkkomateriaaliakin. Kyse on myös eettisen näkökulman, muun muassa tekijänoikeuskysymyksien hallinnasta.

jarmo kontiainen

Eikö taaskaan löydy. Kansantaloustieteen opiskelija Seppo Kirkinen kertoo, että kurssikirjan saadakseen sen joutuu varaamaan paljon aikaisemmin.

jarmo kontiainen

Varasko vei? Tutkija Aslak Aikio tuli hakemaan kurssikirjastosta teosta, jonka piti tietokoneen mukaan olla hyllyssä. Vaan eipä ollut.

Jarmo Kontiainen

Loppuvat kesken. Englantia pääaineenaan lukeva Mari Jauhola (vas.) ja kasvatuspsykologiaa opiskeleva Piia Tolonen ovat joutuneet jättämään monta tenttiä väliin, kun kurssikirjat ovat olleet lainassa.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva