Jätettä Norjasta asti

Markku Rättilä Kaleva
Oulu Laanilan jätevoimalassa poltetaan täyttä häkää jätteitä, joista kaukaisimmat tulevat Pohjois-Norjasta asti.
Syy pitkiin kuljetuksiin löytyy siitä, että Norjan laki ei salli polttokelpoisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle eikä Pohjois-Norjassa ole yhtään jätteenpolttolaitosta.
Lähimmät jätevoimalat löytyvät Oulusta ja Ruotsin puolelta, johtaja Jukka Salovaara Oulun Energiasta kertoo.
Varsinaisesta jäterekkarallista Norjan ja Oulun välillä ei voi puhua, sillä kuljetuksia tulee 1-2 vuorokaudessa ja vain arkisin.
Valtaosa Laanilan voimalan raaka-aineesta tulee Oulun Jätehuollon toiminta-alueelta, noin 40 lastia vuorokaudessa. Kymmenkunta kuormaa tulee Norjan lisäksi muualta, kuten Koillismaalta, Iisalmesta ja Kokkolan seudulta.
Osa poltettavasta jätteestä on paalattu tiiviisti, osa tulee irtotavarana. Norjasta tuotava jäte on Salovaaran mukaan yleensä paalattua.
Salovaara pitää jätevoimalan raaka-ainetilannetta hyvänä. Toimitussopimukset ovat kuitenkin melko lyhytaikaisia. Sopimuksia on saatu sorvattua vain reilu vuosi eteenpäin.
Oulun Energian toiveissa on että jatkossa päästäisiin solmimaan pitempiä kontrahteja.
"Tilanne ei ole vielä vakiintunut", Salovaara sanoo.
Tulevaisuus ei huoleta Oulun Energiaa sillä poltettavaa jätettä on Pohjois-Suomessa tarjolla riittävästi.
"Sitä syntyy enemmän kuin pystymme polttamaan."
Polttokelpoista jätettä viedään vielä kaatopaikoille Rovaniemellä, Torniossa ja osin Iisalmessa. Kun asiaa koskeva laki tulee voimaan vuonna 2016, pitää kaikki poltettava jäte kuljettaa polttolaitoksiin. Laanilan voimala on silloin vahvoilla.
"Jos pohjoiseen ei tule merkittäviä investointeja, jätettä pitäisi riittää meille ja vähän muuallekin", Salovaara sanoo.
Polttojätteestä toki kilpaillaan. Laitoksia on Oulun ja Pohjois-Ruotsin lisäksi Etelä-Suomessa.
Salovaaran mukaan hinta ratkaisee sen, mihin kunnat jätteensä vievät. Hinta muodostuu käsittelystä, kuljetuksesta ja niin sanotusta porttimaksusta.
Jos vie jätteensä Ruotsin puolelle, pitää varautua myös lupamenettelyyn.
Periaate on se, että tuottaja maksaa jätteen kuljetuksen ja hävittämisen. Tuottajat, käytännössä kunnat, kilpailuttavat kuljetukset ja polton.
Esimerkiksi Kuusamosta jätteen tuonti Ouluun maksaa 20-30 euroa tonni riippuen jätteen vaatimasta käsittelystä.
Vaikka tuottajat maksavat jätteen vastaanottamisesta voimalalle, ei jätettä polttamalla tuotettu energia ole erityisen halpaa, Salovaara korostaa.
Kustannuksiin vaikuttavat iso laitosinvestointi ja kalliit käyttökustannukset.
"Ei jätevoimala mikään kultakaivos ole. Tavoitteena on saada omat pois ja päälle pieni tuotto", Salovaara toteaa.
Salovaara ei halua verrata Laanilan jätevoimalassa tuotetun energian hintaa esimerkiksi Toppilan lämpövoimalassa tuotettuun koska tuotantotavat ovat niin erilaiset.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva