Tarkka ja rohkea tarkastaja

Kasvatustieteiden professori Esko Kalaoja tunnetaan tällä hetkellä ehkä parhaiten ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin pro gradu -tutkielman toisena tarkistajana.

Työpaikkana Kalaojalla on Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, mutta hän kuitenkin asuu Oulussa Kaijonharjussa tiettävästi yksin.

Sanotaan, että Kalaoja oli rohkea, kun hän pani hanttiin koko Oulun tiedeyhteisölle ja vaati Vilénin gradun arvosanan laskemista 12 vuotta sitten.

Kalaoja oli omalla tarkistuskierroksellaan huomannut, että työn lähdeviitteet ovat puutteelliset ja että alkuosa oli plagioitu.

Kalaoja ja työn ohjaaja Simo Skinnari kirjasivat arvostelulausuntoonsa maininnan plagioinnista. Kalaoja oletti näin, että tiedekuntaneuvosto puuttuisi asiaan.

Vaan ei puuttunut. Gradu meni läpi sellaisenaan, tosin huonommalla arvosanalla. ”Se näytti jääneen kovasti kaivelemaan Eskoa”, kertovat silloiset työtoverit. Mies on itsekin myöntänyt tämän.

Tuona aikana kasvatustieteet oli vasta orastava tieteenala, hyvin hajanainen. Opettajien opettajatkin olivat nuoria ja monella tapaa vielä tiedeyhteisössä kouliumattomia.

Kalaojasta on vaikeaa muodostaa kuvaa, sillä kovin moni työtoveri ei suostu häntä kuvailemaan. Syitä ei kerrota, mutta puhelin suljetaan.

Ne jotka puhuvat, kertovat Eskon olevan ennen kaikkea tunnontarkka ja rehellinen mies.

Tämänkertaisen ruletin alkuunpanijaksi Kalaoja ei kuitenkaan ole useista tivaamiskerroista huolimatta tunnustautunut. Onkin hyvin mahdollista, että koko kohu on käynnistynyt viattomasta kahvipöytäkeskustelusta, josta joku on ottanut itselleen poliittisen käsikassaran.

Politiikkaakin on kohuun sotkettu, Kalaoja joutui heti lehdistön tähtäimeen, kun selvisi, että hän on Keskustan jäsen. Hänen täytyi moneen kertaan toistaa, ettei todellakaan ole asian alulle panija.

Silti tapahtumien todellisesta kulusta on vain toisen käden tietoa. Kielijän nimeä ei ainakaan Kalaoja paljasta. Sanomattomuudesta on Kalaojalle itselleen paljon haittaa, se ei puhdista epäilystä hänen päältään.

Professori on ilmeisesti päättänyt pitää epäilyksen varjon itsellään. Hän ei halua langettaa sitä enää kenenkään muun päälle.

Gradukohu koskettaa kuitenkin Kalaojan ominta aluetta hyvin vähän. Hänen osaamisalueenaan on kasvatustieteissä erityisesti didaktiikka, opetusoppi.

Kalaoja on tunnettu pienten kyläkoulujen puolestapuhujana. Hänen mittavin työnsä on kirjasarjana julkaistu kuusiosainen Maaseudun pienten koulujen kehittämistutkimus.

Oulun yliopiston leipiin Kalaoja astui vuonna 1977 kasvatustieteen assistenttina. Sitä ennen takana oli jo uraa opettajana Oulun seudulla kymmenen vuotta. Rekisteriin on jäänyt myös yksi merkintä vankilakeikasta. Kalaoja toimi nimittäin 22-kesäisenä Pelson varavankilan tilapäisenä vartijana kesän -65.

Vapaa-aikanaan kasvatustieteiden professorin kerrotaan kiertävän latuja Kajaanissa ja Oulussa. Suksipari kulkee miehen mukana paikkakuntien väliä.

Työtoverit luonnehtivat 56-vuotiasta Kalaojaa ahkeraksi ja tarkkaavaiseksi tutkijaksi, joka tekee työnsä yksin.

On myös toistettu miehen valoisuutta. Vaikka työ tehdäänkin yksin, minään jurrikkana Kalaojaa ei pidetä. Päin vastoin, hänen kanssaan keskustelee mielellään vaikka vaikeastakin asiasta.

PANU PÖKKYLÄ

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva