Kansainvälinen koulu perusteilla Ouluun

Kari Sankala

OULU Ouluun ollaan perustamassa kansainvälistä koulua. Oulun kansainvälisen koulun toiminta alkaisi elokuussa 2002. Opetuskieli on englanti.

Koulusuunnitelmia käsiteltiin maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa asia jätettiin viikoksi vielä pöydälle. Kaupunginhallitus haluaa kuulla kouluesityksen tehnyttä valmistelutyöryhmää. Myös lukiokoulutus vaatii keskustelua.

Koulun opetusohjelmaa kehitetään International Baccalaureate -opetusohjelman mukaiseksi ja koulu liittyy International Baccalaureate -järjestön (IBO) jäseneksi.

Oulun lyseon IB-ohjelman sisäänottoa ollaan laajentamassa samassa yhteydessä 25 opiskelijalla. IB-paikkoja on ollut tähän saakka 25 eli lukiokoulutus tuplaantuu tältä osin.

Lopulliset rahoituspäätökset ja aikatauluratkaisut hoidetaan kaupungin vuosien 2002-2004 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Oulun kansainvälinen koulu antaa opetusta esiopetuksesta lähtien kaikilla peruskoulun vuosiluokilla yhdestä yhdeksään.

Koulu sijoittuu entisiin Opettajain koulutuslaitoksen OKL:n tilaihin Kasarmintie 4:ään. Tilat ovat valtion Senaattikiinteistöjen omistuksessa. Jatkossa on mahdollista, että kaupunki hankkii tilat omistukseensa.

Kansainvälisessä koulussa on tarkoitus soveltaa suomalaista opetussuunnitelmaa englanniksi.

Oulun kouluissa annetaan jo nykyisin opetusta englanniksi. Tänä vuonna kustannukset ovat 4,1 miljoonaa markkaa.

Ensi vuonna koulussa lasketaan olevan 175 oppilasta. Oppilasmäärän ennakoidaan kasvavan vuoteen 2005 mennessä 250:een. Opetuskustannusten arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa markkaa vuodessa eli kaksi miljoonaa euroa.

Jarmo Kontiainen

Opetus laajenee. Kasarmintie 4 on ollut aikaisemminkin lasten koulukäytössä. Entisiin OKL:n tiloihin on sijoittumassa Oulun kansainvälinen koulu.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva