Jätinkirkko halutaan maailmanperintökohteeksi

Museovirasto aloittanut valmistelevat toimet Pattijoen Ylipäässä

Timo Myllykoski

PATTIJOKI Museovirasto valmistelee Pattijoen Ylipäässä sijaitsevaa Kastellin jätinkirkkoa Unescon maailmanperintökohteeksi. Kivikaudelle ajoittuvaa jätinkirkkoa tullaan esittämään maailmanperintölistalle todennäköisesti jo ensi vuonna.

Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa Helsingissä. Tässä kokouksessa Kastellin jätinkirkkoa ei komitealle vielä esitellä, koska tutustuminen kohteeseen on keskellä talvea mahdotonta.

Kastellin jätinkirkko ja siihen liittyvät muinaisjäännökset ovat noin 4 700-4 500 vuotta vanhoja. Jätinkirkon eli ison kivisen kehävallin lisäksi paikalla on seitsemän asumuksen pohjaa, 19 röykkiötä ja 41 palokivikumpua.

”Kyseessä on huomattava jäänne menneestä kulttuurista. Kastellin jätinkirkko on Suomen monumenttirakentamisen alku”, Oulun yliopiston amanuenssi Jari Okkonen sanoo.

Hänen mukaansa jätinkirkot on aikanaan tehty pysyviksi, näkyviksi ja kestäviksi. Siksi kivinen kehävalli on Pattijoellakin edelleen näkyvissä.

Tutkimuksia halutaan jatkaa

Kastellin jätinkirkko on parhaillaan arkeologisen tutkimuksen kohteena. Vaikka varsinaisia kaivauksia ei ole tehty, on tutkimuksissa löydetty muinaisen asumisen merkkeinä kvartsiesineitä ja asbestisekoitteista keramiikkaa. Aiemmissa tutkimuksissa paikalta on löydetty muun muassa kiviesineitä.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen rahoittamissa, Museoviraston järjestämissä ja Oulun yliopiston toteuttamissa tutkimuksissa on kartoitettu jätinkirkon aluetta ja otettu näytteitä myöhempää analysointia varten.

”Valmistelemme jätinkirkkoa maailmanperintökohteeksi ottamalla selvää mitä muinaisjäänteitä täällä on”, kertoo Okkonen.

Jos rahoitus järjestyy, tutkimuksia jatketaan ensi vuonna. Amanuenssin mukaan alueelta on saatavissa vielä paljon uutta faktatietoa kohteen historiasta.

Ympäröivää aluetta täytyisi hoitaa

Pattijoella sijaitsevaa muinaisjäännöstä pitäisi Jari Okkosen mukaan jatkossa hoitaa raivaamalla pusikkoja, siistimällä aluetta ja kunnostamalla tieyhteys perille. Jätinkirkon päästessä maailmanperintökohteeksi alueen ylläpito ei jää yksin Pattijoen kunnan kontolle, vaan apuun tulevat Museovirasto ja Oulun yliopisto.

”Maanomistajat ovat olleet halukkaita yhteistyöhön ja paikallinen väki on suhtautunut todella positiivisesti tähän asiaan”, Okkonen kiittelee.

Jätinkirkot ovat Pohjanmaalle ominainen arvoituksellinen muinaisjäännöstyyppi. Yli-Iistä Närpiöön ulottuvalla rannikolla niitä tunnetaan noin 40.

Timo Myllykoski

Merkittävä muistomerkki. Amanuenssi Jari Okkonen sanoo Museoviraston ja Pattijoen kunnan ajavan Kastellin jätinkirkkoa vakain aikein Unescon maailmanperintölistalle.

Timo Myllykoski

Tutkittavaa riittää. Juha-Pekka Joona Oulun yliopistosta on ollut kahden viikon ajan tutkimassa jätinkirkkoa Pattijoella.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva