Pohjoissuomalaisen kulttuuriperinteen sinnikäs vaalija

Harry Sandelin. Toimitusjohtaja, ekonomi Harry Sandelin kuoli Oulussa 4. marraskuuta. Äkillinen sairaus vei hänessä puolison, isän, isoisän, veljen ja ystävän.
Hän oli syntynyt 10.8.1931 Turussa. Sandelinin työura kulki puutavara- ja nahkateollisuuden kautta käsi- ja pienteollisuuden järjestötehtäviin.
Eläkkeelle hän jäi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana 1991. Hän perehtyi syvällisesti suomalaiseen yhteiskunta- ja talouselämään ja tuli kutsutuksi työnantajien paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten organisaatioiden hallintoelimiin, myös puheenjohtajaksi ja asiantuntijajäseneksi.
Hän toimi myös Oulun Kauppakamarin hallituksessa sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallituksen pitkäaikaisena puheenjohtajana.
Hänen tietonsa ja taitonsa palkittiin yrittäjäjärjestöjen korkeimmilla mahdollisilla tunnustuksilla: Pienteollisuuden KL:n kultainen ansiomerkki, Suomen Yrittäjien KL:n Kultainen Yrittäjäristi ja Yrittäjäristin Suurristi. Hänelle myönnettiin JCI Senaattorin arvo numerolla 8899 tunnustuksena nuorkauppakamarityöstä. Oulun Käsi- ja pienteollisuusyhdistys nimesi hänet Diplomikäsityöläiseksi.
Hänet kutsuttiin myös Valtiontakauslaitoksen hallintoneuvoston jäseneksi.
Oulun kaupungin valtuuttamana hän oli muun muassa Pohjois-Pohjanmaan Liiton kl:n maakuntavaltuuston ja -neuvoston jäsen ja lukuisissa muissa luottamustehtävissä. Tasavallan presidentti myönsi hänelle Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin 1982.
Sandelinin aatemaailma oli oikeistolainen, mutta hänellä oli ystäviä poliittisen kentän laidasta laitaan. Hän liittyi jo nuorena kokoomuksen jäseneksi ja oli myös Oulun Kansalliset Nuoret ry:n puheenjohtaja. Hänelle annettiin Kansallisen Kokoomuksen korkein ansiomerkki, Kultainen Leijona.
Seurakunnallisessa työssä hän oli vastuunkantajana loppuun asti. Työ alkoi Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 1979.
Hän oli sittemmin Oulun ev.lut seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen viisitoista vuotta ja sen puheenjohtajana sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä, molemmissa tehtävissä yhdeksän vuotta.
Hänelle myönnettiin Seurakuntatyön hopeinen ansiomerkki.
Sandelinin puheenjohtajakauden aikana Oulun seurakuntayhtymässä perustettiin Caritas-Säätiö, jonka tehtäväksi tuli edistää vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta. Harry Sandelinille hanke oli sydämen asia, jonka toteutuminen rakennuksiksi, kodeiksi, sairaalaksi ja toimiviksi yksiköiksi vaati vuosien sitkeän työn.
Sandelin toimi myös Vapaussoturien huoltosäätiön ja Sotilaspoikien Perinneliiton hyväksi.
Harry Sandelinin harrastuksia olivat postimerkkeily, historia, lukeminen, merenkulku ja kotiympäristön, historiallisen Dammisaaren hoito. Harrastuksiinsa hän suhtautui niin kuin työhönsäkin: aktiivisesti, asioihin tarkasti perehtyen ja työstä nauttien.
Oulu-seuran pitkäaikaisena jäsenenä hän oli kulttuuriperinteiden vaalija ja rakennussuojelun puolestapuhuja. Oulun Kulttuuriseurassa hän pyrki edistämään ja tukemaan nuorten kulttuurin, erityisesti musiikin, harrastusta.
Oululaiset tunsivat Harry Sandelinin hänen postimerkkeilynsä kautta. Hän piti suosittuja yleisöluentoja, joissa käsiteltiin niin merkkien aiheita kuin leimojakin.
Luennoissaan hän viljeli huumoria ja yllätti yksityiskohdilla. Hän oli Oulun Postimerkkikerhon puheenjohtajana 48 vuotta. Suomen Filatelistiliitto nimesi hänet Filatelian suurmestariksi jo vuonna 1969.
Caritas-Säätiöön on perustettu Harry Sandelinin nimeä kantava rahasto. Sen tilinumero on FI46 5741 4020 0743 52.
Seija LambergCreative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva