Lipponen tukee Oulun yliopiston varainhankintaa

Markku Rättilä Kaleva
Oulu Entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen (sd.) ryhtyy Oulun yliopiston uuden varainhankintakampanjan suojelijaksi. Kampanjan torstaina yliopistolla avannut Lipponen lahjoitti samalla tarkoitukseen 10 000 euroa.
Yliopisto tavoittelee Tule kasvamaan kanssamme -kampanjalla viiden miljoonan euron pottia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Valtio on lupautunut pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisella summalla yliopistojen keräämään pottiin nähden.
Enintään valtio antaa vastinerahaa yliopistoille yhteensä 150 miljoonaa euroa. Oulun yliopisto on ensimmäinen, joka aloittaa uuden keruukierroksen.
Jos keräys onnistuu, voi Oulun yliopiston peruspääoma kasvaa 15 miljoonalla eurolla, rehtori Lauri Lajunen kertoo.
Summa vastaa 10 prosenttia yliopiston valtionosuudesta.
Edellinen, vuosina 2008-2011 toteutettu varainkeruukampanja tuotti yliopiston pääomaan 11 miljoonaa euroa, jota valtio tuki isolla vastinrahalla. Rahoituksella hankitun sijoitussalkun markkina-arvo on nyt yli 40 miljoonaa euroa.
Kaikkiaan Oulun yliopistolla on sijoituspääomaa yli 95 miljoonaa euroa. Sen tuottoja on käytetty toimintaan 5,3 miljoonaa euroa.
Uudella keräyksellä saatavaa pääomaa voidaan käyttää yliopiston kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Aiemmin kerätystä potista saa hyödyntää vain tuotot.
Uuden potin tuottoja voi myös sijoittaa riskillä. Lajusen mukaan riskit minimoidaan varainhoidon ammattilaisten avulla.
Rahoituksen vaikuttavuutta yliopistolle Lajunen kuvaa esimerkin voimin.
"Yhdellä miljoonalla saa esimerkiksi kahdeksan professuuria tai 20 opettajan tehtävää."
Nyt alkava kampanja jatkuu vuoden 2017 kesäkuun loppuun.
Yliopiston ei tarvinnut kauan houkutella Lipposta kampanjan kasvoiksi.
"Yhden ehdon hän esitti meille: hän haluaa olla varainkeruussa itse aktiivisesti mukana", Lajunen sanoo.
Lipponen sanoo yllättyneensä kutsusta, mutta ottaneensa tehtävän kiitollisena vastaan. Siihen vaikutti muun muassa se, että syntyjään Lipponen on Tuiran poikia Oulusta ja hänellä on sukujuuria ja ystäviä maakunnassa. "Olen myös rössypottuseuran jäsen Helsingissä."
Valtiomies pitää Oulun yliopiston alueellista vaikuttavuutta poikkeuksellisena ja tutkimustoimintaa huipputasoisena kansainvälisessäkin vertailussa.
Rahoitustuotoilla saadaan Lipposen mukaan hiottua yliopiston "huippua entistäkin terävämmäksi".
"Kyse on isoista asioista."
Varainhankintaa tukee ulkoinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Jorma Terentjeff. Hän korostaa yliopiston merkitystä alueen kehitykselle varsinkin vaikeassa talouden murrostilanteessa.
Terentjeff uskoo, että uusia menestystarinoita syntyy yritysten ja yliopiston yhteistyöllä, jonka vaikuttavuudesta on kertynyt erinomaisia esimerkkejä.
"Yliopisto on ollut luomassa vahvaa teollisuutta pohjoiseen. Ilman sitä maisema olisi paljon karumpi."
Yrittäjyys on nostettu yliopiston teemaksi ensi vuodeksi.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva