Ainola halutaan säilyttää

Helge Murtovaara Kaleva
Oulu Jos Pohjois-Pohjanmaan museo tulevissa tilaratkaisuissa siirtyisi muualle, kulttuurihistoriallisesti arvokas Ainola halutaan säilyttää kaupunkilaisten yhteisenä tilana.
Useimpien mielestä se soveltuu parhaiten kulttuuritoimintaan, mutta moni haluaisi myös säilyttää sen museokäytössä.
Oulun va. museo- ja tiedekeskuksen johtajan Pasi Kovalaisen mukaan tulevalle käytölle ei ole muuta rajoitetta kuin se, että sen tulee olla rakennukselle soveltuvaa käyttöä.
"Ainolaan pystytään sijoittamaan aika monipuolista toimintaa, sillä voisi sanoa, että rajoitteina ovat ulkoseinät ja välikatot", Kovalainen sanoo.
Toki myös Ainolan saavutettavuus tuo omia rajoitteita, koska se on Kovalaisen mukaan rajoitteena jo museonkin toiminnalle. Koska parkkipaikkoja ei löydy lähistöltä, se ei toimisi esimerkiksi kauppakiinteistönä.
Kaikkein yksinkertaisinta olisi, jos Ainola pysyy kaupungin käytössä. Kovalainen uskoo, että sivistys- ja kulttuuritoimesta voisi löytyä sopiva käyttäjä rakennukselle. Säilyttäminen kaupunkilaisten käytössä tavalla tai toisella vaikuttaa ainakin äkkiseltään oikealta ratkaisulta.
"Kyllähän tässä museokin pystyy edelleen toimimaan. Suurin ongelma nykyisen toiminnan kannalta on liian pieni ja matala vaihtuvien näyttelyiden tila."
Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistyksen, joka vastasi museon toiminnasta vuoteen 1969 saakka, puheenjohtaja Hannu Kuivalainen mielellään näkisi museotoiminnan säilyvän Ainolassa. Uuteen rakennukseen voisi sijoittaa jotakin muuta kuin nykyisen perusnäyttelyn.
"Erityisen mielenkiintoinen olemassa oleva kokonaisuus on sähkömuseokokoelma, valtava määrä Oulun sähkölaitoksen vanhaa jäämistöä. Sitä olisi hienoa tuoda Oulussa esille."
Rakennuksen historian vuoksi Ainola tulisi säilyttää kaupungin ja erityisen mielellään kaupunkilaisten käytössä. Kuivalaisen mielestä kulttuurikäytössä, kuten lahjakirjassakin on todettu.
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto (kesk.) ei keksi Ainolalle muuta kuin museokäyttöä.
"Jos jotakin visioita olisi, Ainolan täytyisi ilman muuta säilyä kaupunkilaisten käytössä. Tietenkin voisi ajatella, että se voisi olla nykyistä tehokkaammallakin käytöllä."
Oulun arkkitehtikillan puheenjohtajan Milja Tuomivaaran mielestä Ainola antaa erinomaiset edellytykset kulttuuritoiminnalle, joka ehkä olisi vielä aktivoivampaa kuin pelkkä näyttely.
"Mielestäni tällainen rakennus tällaisella paikalla olisi kiva nähdä kulttuuritoiminnassa, joka on kaupunkilaisten yhteistä ja joka tuo lisää elämää Ainolan puistoon", Tuomivaara sanoo.
Tuomivaaran mielestä olisi sääli, jos Ainola luovutettaisiin taholle, joka yksityistäisi sen. Se väistämättä tarkoittaisi sitä, että ympäristöön muodostuisi "kuollut alue".
Oulun yrittäjien puheenjohtajan Jussi Riikosen mukaan yrittäjäyhdistys mielenkiinnolla seuraa, vapautuuko Ainolasta mahdollisesti yrityksille tiloja vai menevätkö tilat taidekäyttöön tai kulttuuripuolelle.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva