Monien projektien mies

50-vuotias

Pekka Kess Oulussa.

Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Pekka Kess pitää uudistumisesta. 26 vuotta sitten diplomi-insinööriksi valmistuneen miehen uralle mahtuu toistakymmentä työsuhdetta. Työ on vienyt niin Yhdysvaltoihin kuin Englantiinkin, Kemiraan ja Rautaruukille.

Nyt professorin toimenkuva on vaihtumassa Suomen virtuaaliyliopiston ylösajamiseen. Professuurin hoitamiseen Kess on keskittynyt viimeisen parin vuoden ajan, sitä ennen hän toimi yhtä kauan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtajana.

”Kun ansioluetteloa kirjoittaa, huomaa että kahden vuoden työkierto on elämäntapa. Työt ovat kiinnostavia niin kauan kun niistä oppii jotain uutta”, kuuluu selitys.

Virtuaaliyliopistohankkeen onnistuminen on Kessille tärkeä koetinkivi. Tavoitteena on luoda tietoliikennetekniikkaa hyödyntäviä palveluja, joita opiskelijat ja yliopistot voivat hyödyntää.

”Mittaan hankkeen onnistumista henkilökohtaisesti sillä, tuleeko ulkomailta jokin kiinnostava aiheeseen liittyvä työtarjous. Jos näin ei käy, projekti ei ole mennyt ihan hyvin, ja häviän pölyttyneeseen akateemiseen maailmaan”, professori virnistää.

Tuotantotalouden yksikön johtoon Kess tuli vuonna 1994. Maallikosta mystiseltä kuulostavaa oppialaa hän kuvaa tieteeksi ja taiteeksi, vähän uskonnoksikin.

”Siinä yritetään yhdistää teknistä osaamista, talouden osaamista ja johtamisen osaamista. Laboratorioina ovat tuotannolliset yritykset, joissa tutkimme ja kehitämme ilmiöitä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen tuotantoketjujen hallitseminen.”

Yhteistyö yritysmaailman kanssa on tutkimuksessa keskeisellä sijalla. Esimerkkinä Kess esittää paikallisen elektroniikkateollisuuden kanssa toteutettavan hankkeen, jossa tutkitaan verkostomaisen tuotannollisen toiminnan organisoitumista. Yksi osa-alue tässä on luottamus.

”Mitä tarkoittaa luottamus tuotannollisessa ympäristössä, miten sitä mitataan ja miten sitä kasvatetaan? Tämä on akateemisesti mielenkiintoinen juttu, mutta myös erittäin tärkeä yritysten käytännön elämän kannalta”, professori havainnollistaa.

Käytännön yrityselämään Kess saa tuntumaa muutamassa bio- ja tietotekniikan alan yrityksessä, joissa hän on ”pikkusormella mukana”. Pari vuotta sitten hän toimi myös Kestilän yrityskummina avittaen kunnan ja yritysten yhteistyötä. Pesti poiki jo taakse jääneen toimitusjohtajuuden kuntaan syntyneessä tietotekniikkayrityksessä.

”Pidän itseäni asioitten käynnistäjänä. Olen hirveän huono ylläpitämään byrokratioita ja muita. Ideoin asioita ja kun saan ne vauhtiin, annan muiden hoitaa ne”, Kess kuvailee.

Ideointi ja käynnistäminen kuuluvat myös professorin työhön, ainakin mitä opiskelijoiden valmistumisen ohjaukseen tulee. Jokainen opiskelija on kuin oma projektinsa. Lisäväriä tuo yhteistyökumppanin, yritysmaailman, muuttuminen. Aiemmin diplomitöissä olivat asiakkaina lähinnä teräs- ja metsäteollisuus, nyt painopiste on siirtynyt tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuteen.

”Siinä pystyy itsekin uudistumaan. Ei ole pelkkää pellinvääntämistä ja siihen liittyvää tuotannonohjausta koko ajan”, Kess toteaa tyytyväisenä.

Tuotantotalous on yliopistojen ja yritysten lisääntyneen yhteistyön keskeisimpiä foorumeja. Yliopistomiestä ei kuitenkaan paina huoli tutkimuksen puolueettomuuden vaarantumisesta.

”Yhteistyössä on riskinsä, mutta yksi tapa hoitaa niitä on luottamuksellinen keskustelu pelisäännöistä. Kun sovitaan raamit, missä toimitaan, niin uskon että tuskin siinä kauheita ongelmia tulee. Mutta jos yksi olettaa yhtä ja toinen toista, on potentiaalinen konflikti olemassa.”

”Lahjoitusprofessuurit ovat yksi alue, jossa tätä testataan: kun yritys antaa rahaa määräaikaisen professuurin hoitamiseen, niin kuinka paljon se pystyy määräämään, mitä professuurissa tutkitaan? Esimerkiksi teollisuuden lahjoittamaa laatuprofessuuria yliopisto ei mielestäni ole hoitanut parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten on toisenlaisiakin esimerkkejä, joissa yritykset ymmärtävät yliopiston perustutkimusroolin ja antavat sille tilaa.”

Professori Pekka Kessin syntymäpäiväkahvit tarjoillaan tänään kello 13-16 Kruunumakasiinissa.

JARNO MÄLLINEN

Risto Rasila

Kipinä kavereilta. Pekka Kess kiinnostui teknisestä alasta oppikouluaikanaan Oulun yhteislyseossa, jossa hänen luokkatovereinaan oli paljon Oulu-yhtiön insinöörikunnan lapsia.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva