Estetiikka ohjasi arkkitehtiä

Kuolleita

Pekka Holma. Arkkitehti Pekka Holma kuoli äkillisesti Oulussa 26. elokuuta. Hän oli syntynyt Oulussa 18. joulukuuta 1938.

Koulut Holma kävi Oulussa, ja ylioppilaaksi hän tuli Oulun lyseosta vuonna 1961. Hän aloitti opiskelunsa Oulun opettajainvalmistuslaitoksessa ja valmistui vuonna 1966.

Holma toimi matematiikan ja kuvaamataidon opettajana muun muassa Posiolla ja Lassinkallion koulussa. Hänen mieltymyksensä taideaineisiin, etenkin rakennustaiteeseen, sai hänet pyrkimään Oulun yliopiston arkkitehtiosastolle, jonne hän myös pääsi.

Arkkitehdiksi Holma valmistui vuonna 1974. Opiskeluaikanaan ja valmistumisensa jälkeen hän työskenteli oululaisissa arkkitehtitoimistoissa. Holma siirtyi vuonna 1975 Suunnittelukeskus Oy Oulun aluetoimiston arkkitehdiksi ja oli siellä myös johtava arkkitehti.

Oman toimiston Holma perusti vuonna 1980 yhdessä Markku Vuolteenahon kanssa. Suunnittelukeskuksessa suunnittelualueena oli Pohjois-Suomi ja kohteina paljolti sosiaalialan julkiset rakennukset, kuten koulut, terveyskeskukset ja vanhusten palvelurakennukset.

Edellä mainittujen tehtävien tuomat haasteet olivat hänelle ominaisinta suunnittelualuetta. Omassa toimistossaan hän jatkoi näiden suunnittelualueiden töitä ja onnistui saavuttamaan merkittävän aseman.

Holman toimiston töistä mainittakoon esimerkiksi Kempeleen terveysasema, Viitasaaren terveyskeskus ja vanhainkotikokonaisuus sekä Oulun kaupunginsairaalan alkutahdit.

Etenkin Pohjois-Suomessa Holma oli mukana monissa puolustuslaitoksen rakennushankkeissa.

Erikseen voidaan mainita Äänekosken paloasema, joka on viimeiseen asti hiottu, ajatonta arkkitehtuuria edustava ja yksityiskohdiltaan miellyttävä rakennus.

Vuonna 2003 Holman toimisto sulautettiin Uki Arkkitehdit Oy:öön, jossa hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka yhtiön johtotehtävissä.

Arkkitehtina Holma edusti perinteistä suomalaista estetiikkaa vaalivaa suunnittelijaa. Jokaisessa työssään hän pyrki kestävään arkkitehtuuriin unohtamatta persoonallisia yksityiskohtia. Suunnitteluryhmissä hän oli johtava arkkitehti vaatien kaikilta osapuolilta paneutumista tehtäviinsä.

Holman vapaa-aikaan kuului kiinnostus taiteisiin, ja hän matkusti usein Euroopassa valiten kohteet etenkin rakennustaiteen ehdoilla. Eläkkeelle siirryttyään hänen lempiharrastuksekseen tuli myös golf.

Perhesiteet olivat Holmalle ensiarvoisen tärkeitä. Hänellä oli yhdessä vaimonsa Sirpan kanssa vieraanvarainen koti.

Kahdelle pojalleen ja tyttärelleen ja heidän perheilleen hän oli lämmin ja luotettava isähahmo, jolle etenkin lapsenlapset olivat rakkaita.

Pekkaa jäivät kaipaamaan vaimo Sirpa, kaksi poikaa ja tytär perheineen sekä useat läheiset ystävät.

Matti Heikkinen

Kirjoittaja on Pekka Holman pitkäaikainen ystävä ja yhtiökumppani.

Pekka Holma 1938–2015.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva