Oulun lääkäri-kopterin tukikohta yhä hakusessa

Elina Ursin Kaleva
Oulu Lääkärihelikopterin tukikohta saadaan Ouluun aikaisintaan 2016-2017.
Oulun apulaiskaupunginjohtajan Matti Matinheikin mukaan tukikohdalle on mietitty useita paikkaa, mutta lentotoiminnan suoja- ja lähestymisetäisyydet asettavat sijainnille erityisvaatimuksia.
Tukikohdasta käydään neuvotteluja Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken. Viimeksi osapuolet päivittivät tilannetta tiistaina.
Ensi vuoden kesäkuussa tukikohta siirtyy väliaikaisiin tiloihin Oulun lentokentälle. Nykyinen helikopteritukikohta Oulun yliopistollisen sairaalan lähituntumassa jää katuverkon laajentumistarpeiden alle.
"Tällä hetkellä meillä ei ole varmaa tukikohtapaikkaa tiedossa. Etsintä jatkuu yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Finnhems Oy:n kanssa."
Aikaisemmin tehdyn selvityksen mukaan Huuhkajanpuisto tai Oritkarin alue eivät sovellu helikopteritukikohdan sijoituspaikaksi.
"Tukikohta pitäisi löytyä läheltä Oysin toimintaa ja palveluita ja mahdollisimman pian, mikä tarkoittaa aikaisintaan 2016-2017", Matinheikki sanoo.
Sijoituspaikka voi Matinheikin mukaan olla joko maan tai rakennuksen päälle rakennettava helikopteritukikohta.
PPSHP:n ensihoidon ylilääkärin Matti Martikaisen mukaan tukikohdan väliaikainen sijoittaminen lentokentälle hankaloittaa oleellisesti ensihoidon toimintaa. "Viive hätätilapotilaan tavoittamiseen kasvaa ja OYSin päivystyksen toiminta hankaloituu huomattavasti. Helikopteritoiminta sen sijaan paranee. Kokonaisuuden kannalta toivomme, että tilanne on lyhytkestoinen."
Ouluun saadaan uusi lääkärihelikopteri 2014 vuoden lopussa. Uuden lääkärihelikopterin toimintasäde kasvaa entisestään ja varustelutaso vastaa paremmin ensihoidon tarpeita.
Kopterin toimintasäde ilman välitankkausta kasvaa nykyisestä 160 kilometristä 230 kilometriin.
Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan Finnhems Oy:n toimitusjohtajan Jyri Örrin mukaan Oulussa käytössä olevan lääkärihelikopterin ongelmana on ollut tavoitettavuus.
Lääkärihelikoptereiden toiminta-alue ei rajoitu sairaanhoitopiirien alueelle. Hätätapauksessa käytetään lähintä yksikköä. Oulusta pohjoiseen mentäessä seuraava lääkärihelikopteri on Rovaniemellä ja etelään mentäessä Kuopiossa.
Vuodesta 2012 alkaen lääkärihelikopteritoimintaa on rahoitettu valtionavustuksella.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva