Peppersin nurkalle uusi liike- ja toimistotalo

Kari Sankala Kaleva
Oulu Kauppurienkatu 9:n eli niin sanotun Sanomalehti Liiton talon paikalle rakennetaan Oulun ydinkeskustaan uusi liike- ja toimistotalo, joka räätälöidään tulevien käyttäjien tarpeisiin.
Nykyisin Pallaskorttelissa Kauppurienkadun ja Torikadun kulmauksessa sijaitsevassa talossa toimii ravintola Peppers.
Rakennuksen ja tontin omistaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Yhtiö on hakenut Oulun kaupungilta juuri valmistuneeseen asemakaavaan jo muutosta.
Muutoksen sanotaan mahdollistavan nykyaikaisen, toimivan ja muuntojoustavan toimistotilan toteutuksen Pallaskorttelissa. Kaavamuutoksen luvataan lisäävän korttelin vetovoimaa entisestään.
Kaavamuutosta käsiteltiin kahdessa eri asiakohdassa teknisessä lautakunnassa tiistaina.
Lautakunta merkitsi tiedoksi kaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päätti asettaa sen nähtäville.
Toisessa kohdassa lautakunta päätti jo asettaa nähtäville ehdotuksen tontin uudeksi asemakaavaksi.
Kaavoitus on hoitunut vauhdilla, sillä Pallaskorttelin asemakaava vahvistui viime maaliskuussa.
Ilmarinen haki tuleville käyttäjille kaavamuutosta jo toukokuussa ja lautakunta pääsi käsittelemään pitkälle hiottua muutosta jo lokakuun alussa.
Laaditussa kaavamuutoksessa rakennuksen kerrosala kasvaa noin tuhannella neliöllä 9 559 kerrosalaneliöön, kun toimistotilojen pinta-alaa kasvatetaan korttelin sisälle ylimmissä kerroksissa 3-5.
Toimisto-osan sisälle luonnonvaloa tuodaan keskelle sijoittuvan valokatteisen tilan kautta, joka on kaavamuutoksen tuoma lisä.
Kaavamuutoksessa rakennusmassa laajenee tontilla, kun alkuperäisessä kaavassa tilat olivat kapearunkoiset.
Talon huolto ja pysäköinti sijoittuvat kalliotiloihin.
Purettava Liiton talo on rakennettu osissa 1959-67. Liiton talossa kerroksia on kahdesta neljään.
Stockmannin tavarataloa vastapäätä sijaitseva ravintola Peppers on aina silloin tällöin aiheuttanut nurinoita oululaisten käymässä mielipidekirjoittelussa.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva