Asuntolat huutavat korjausta

Osakk selvittämässä korjaussumaa luopumalla osasta asuntoloita

Rauni Peltonen

OULU Seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän oppilas-asuntolat ovat seitsemällä eri alueella hyvin vaihtelevassa kunnossa. Asuntoloista valmistunut raportti kertoo, etteivät ne täytä pääosaltaan nykyaikaisen asumisen vaatimuksia.

Ratkaisuvaihtoehdoksi raportin laatinut työryhmä esittää mallia, jossa luovuttaisiin Kiviharjuntiellä olevista terveysalan oppilaitoksen asuntoloista A, B ja C sekä Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen Uusikatu 1:ssä sijaitsevasta asuntolasta.

Asuntolat luovutettaisiin uudelle ylläpitäjälle sillä ehdolla, että vastaanottaja peruskorjaa rakennukset opiskelija-asunnoiksi lyhyen ajan kuluessa ja ettei tämä luovuta niitä eteenpäin. Luovuttaminen eteenpäin johtaisi valtionosuuden palauttamiseen.

Jäljelle jäävät asuntolat esitetään siirrettäväksi Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kiinteistöpalvelujen hallintaan, kun niistä tähän asti ovat vastanneet oppilaitokset. Niiden perusparannus olisi vuorossa vuoden 2005 jälkeen. Siihen mennessä on saatava alta pois aikaisemmin jo periaatteessa päätetyt 250 miljoonan markan investoinnit, kuten kauppaoppilaitoksen peruskorjaus ja rakentaminen ja kulttuuri- ja teknisen alan oppilaitoksen laajentaminen Kaukovainiolla.

Työryhmän esitys oli esillä tiistaina kuntayhtymän hallituksessa, jossa se merkittiin tiedoksi. Esitys on nyt lausuntokierroksella. Lopullisen päätöksen asuntoloiden tulevaisuudesta tekee kuntayhtymän yhtymäkokous aikaisintaan 27.11.2001.

Korjaukset useiden vuosien päähän

Kuntoselvityksiin pohjautuvan laskelman mukaan kaikkien asuntoloiden peruskorjaus tulisi maksamaan kaiken kaikkiaan 73,75 miljoonaa markkaa eli 12,4 miljoonaa euroa. Tästä Kiviharjuntien asuntoloiden osuus olisi 4,9 miljoonaa ja PAO:n asuntolan 4,2 miljoonaa euroa.

Kiviharjuntien asuntoloista käytössä ovat tällä hetkellä vain C-rakennus ja B-rakennuksen alakerrassa toimiva päiväkoti.

Kuntayhtymän johtaja Matti Määttä uskoo, että jokin ulkopuolinen taho olisi kiinnostunut jalostamaan molemmat oppilaitosasuntolat opiskelija-asunnoiksi, sillä niistä Oulussa on pula.

Jos osa peruskorjauksesta annetaan ulkopuoliselle alan yrittäjälle, keventää se kuntayhtymän investointitaakkaa, mutta myös nopeuttaa näiden kahden asuntolan peruskorjausta. Se tuo nopeasti uusia opiskelija-asuntoja kaupunkiin.

Määttä korostaa, että asuntola-asiassa ei edetä kovin nopeasti.

Parista asuntolasta luopuminen ei vaikeuta opiskelijoiden asumista, sillä vanhentuneina ne ovat nytkin vajaakäytössä. Tosin PAO:n asuntolassa on jo tehty remonttia, ettei se ole yhtä huonossa kunnossa kuin Kivinharjuntiellä olevat asunnot.

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi myös toimintojen kehittämistyöryhmän valmistuneen lausunnon, jossa ei muutosten jälkeen ollut suuria eroja nykytilanteeseen.

Samoin se hyväksyi omalta osaltaan toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja ensi vuoden budjetin sekä tavoitteet niille ja esittää niitä edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Jarmo Kontiainen

Korjaus pohdinnassa. Kiviharjuntien asuntolan kolmen rakennuksen 6 000 neliön asuntojen nykyaikaistaminen maksaa paljon. Siksi on esitetty, että talot luovutettaisiin ulkopuoliselle, joka pystyisi kuntayhtymää nopeammin muuttamaan ne ajanmukaisiksi opiskelija-asunnoiksi.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva