Strategia viitoittaa tarvittavia ponnistuksia Pohjois-Suomessa

”Määritellään tehtävät, kootaan resurssit ja ryhdytään töihin”

Pekka Siltanen

OULU ”Neljän maakunnan päämäärähakuista yhteistyötä”, Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Okkonen luonnehtii juuri valmistunutta Pohjois-Suomen strategiaa.

Tyytyväinen Okkonen sanoo olevansa siihen, että strategia on rakennettu vankasti oikealle pohjalle, elinkeinoelämän ja sen perusyksiköiden eli yritysten varaan ja niiden toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Pohjois-Suomessa voimistuva yritystoiminta on ainut tie luoda pysyviä työpaikkoja ja pitää Pohjois-Suomi laajalti asuttuna, Okkonen huomauttaa.

Pohjois-Suomen strategiasta olisi voitu elinkeinoelämän edusmiehen mielestä rakentaa kuitenkin vielä toimivampi työkalu kehittämistoimista päättäville: ”Tietysti elinkeinoelämän edustajia valmistelun aikana kuultiin. Mutta meidät olisi pitänyt sitoa syvällisesti mukaan koko valmisteluprosessiin.”

Mennyttä ei Okkosen mukaan kuitenkaan jäädä miettimään: ”Nyt mennään täysillä eteenpäin ja puretaan strategia selkeästi hahmottuviksi osakokonaisuuksiksi. Sitten määritellään tehtävät, kootaan resurssit ja aikataulutetaan työt.”

Elinkeinoelämä mukaan talkoisiin

Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ehdottomasti elinkeinoelämän edustajien vahvaa osallistumista sen toteuttamistyöhön. Vain se sitouttaa ja tuottaa toivottuja tuloksia, Okkonen näkee.

Oulun kauppakamarissa ollaankin valmiina siihen, että strategiassa esitettyjä toimia valmisteleviin työryhmiin ja tuloksia koordinoivaan neuvottelukuntaan nimetään vahva elinkeinoelämän edustus.

Ja jatkotyöltä Okkonen sanoo odottavansa vieläkin tarkempaa työtä: ”Strategiasta on nostettava esille toimenpiteitä varten Pohjois-Suomelle kaikkein tärkeimmät ja ihan oikeasti yhteiset asiat.”

Unohduksia ja mahdollisuuksia

Jonkin verran tarkennusta uusi strategia siis elinkeinoelämän näkökulmasta tarvitsee. Näin siksi, että ”kauppa- ja palvelusektori on unohdettu kokonaan pois ja matkailu on vain hyvin ohuelti mukana”.

Toimialat ovat vahvoja koko Pohjois-Suomen alueella. Ne työllistävät merkittävästi ja heijastuvat laajalti koko alueen elämään. Niiden merkitystä ei voi mitenkään väheksyä, Okkonen painottaa.

Strategiasta Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja kertoo kaipaavansa myös aidosti uusia asioita.

Vahvaa huomiota strategiassa kiinnitetään polisverkostoon. Sitä on viisasta kehittää ja tuuppia eteenpäin, kuten on esitettykin, Okkonen kiittelee. Uutta luovana ehdotuksena hän sanoo löytäneen strategiasta ajatuksen voimien suuntaamisesta sisältötuotannon edistämiseseen Pohjois-Suomessa.

Aihe on ajankohtainen, mutta riittävätkö voimat tarvittaviin panostuksiin, Okkonen sanoo pohtivansa.

Huolissaan hän sanoo olevansa siitä, että strategiansa on kiinnitetty kovin vähän huomiota raaka-aineiden hyödyntämisen liittyviin kysymyksiin. Myös itäyhteyksien kehittämiseen olisi kaivattu enemmän suunnitelmallisuutta.

Jatkotyössä Okkosen mielestä on varauduttava myös Barentsin alueen tulevien investointien avaamiin mahdollisuuksiin Pohjois-Suomessa.

Norjassa tehdään parhaillaan päätöksiä pohjoisen kaasukentän avaamiseksi. Töitä on tehtävä, että pohjoisssuomalaiset metalli- ja rakennusyritykset saisivat osansa, Okkonen korostaa.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva