Oulun yritykset maan kärkeä

Pekka Siltanen

OULU Suomen suurista kaupungeista Oulussa ja Vantaalla on suhteellisesti eniten vahvoja yrityksiä. Kaupungeissa toimivista yrityksistä Suomen Asiakastieto Oy sijoitti juuri ilmestyneessä tutkimuksessa 16,5 prosenttia kahteen parhaaseen luottokelpoisuusluokkaan.

Oulu ja Vantaa imevät seuraansa Lahden, Jyväskylän ja Joensuun, joissa kaikissa vahvoiksi luokiteltavien yritysten osuus oli yli 16 prosenttia ja selvästi maan keskitasoa, 13,5 prosenttia suurempi.

Maakunnittain suhteellisesti eniten taloudelliselta kunnoltaan parhaita yrityksiä tilastoitiin aiempien vuosien tapaan Ahvenanmaalta.

Pohjois-Pohjanmaa oli listan neljäs heti Päijät-Hämeen ja Uudenmaan jälkeen ja sijoittui niiden tavoin selkeästi maan keskiarvon yläpuolelle

Maan 20. maakunnasta suhteellisesti vähiten kahteen parhaaseen luokkaan sijoittui yrityksiä Lapista ja viidenneksi vähiten Kainuusta.

Kokonaiskuva selkeän positiivinen

Suomen Asiakastiedon mukaan kunnoltaan tyydyttävien yritysten määrä on Suomessa lisääntynyt, kun sekä taloudelliselta asemaltaan vahvojen ja heikkojen yritysten määrä on vähentynyt.

Mutta kokonaisuudessaan suomalaisyritysten taloudellinen asema on yhä hyvä ja kohentunut viime vuodesta. Ja koska myös alueelliset erot yritysten taloudellisessa asemassa ovat kaventuneet, kokonaiskuva on selkeästi positiivinen, analyysipäällikkö Olli Fabricius näkee.

Suomen Asiakastiedon julkaisemassa aluekatsauksessa on arvioitu yritystoiminnan menestymistä maakunnissa ja kunnissa yhteensä yli 150 000 yrityksen luottokelpoisuusluokituksen perusteella. Koko maassa vahvoiksi on luokiteltu yrityksistä 13,5 prosenttia. Se on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.

Pohjois-Pohjanmaalla vahvoja yrityksiä oli 14,2 prosenttia, Kainuussa 12,3 prosenttia ja Lapissa vain 8,9 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan yritykset hyväkuntoisia

Vahvojen yritysten osuudella alueista neljänneksi sijoittunut Pohjois-Pohjanmaa paransi viime vuodesta kaksi pykälää.

Pohjois-Pohjanmaan yrityskanta on selvästi paremmassa kunnossa kuin sen neljän naapurialueen. Maakunnan yritysten taloudellinen tila nähdäänkin edelleen hyväksi, vaikka se vuoden aikana onkin heikentynyt.

Maakunnasta mukaan lasketuista 34 kunnasta 13:ssa oli muuta maata suhteellisesti enempi taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

Kainuun yritysten taloudellinen asema arvioidaan melko tyydyttäväksi ja joka tapauksessa vuotta aiempaa paremmaksi. Maakunnassa on kuitenkin enemmän heikkoja kuin vahvoja yrityksiä.

Vahvoja yrityksiä Kainuussa on ainoastaan Puolangalla ja Kuhmossa enemmän kuin keskimäärin muualla koko maassa.

Lapin yritysten taloudellinen asema arvioidaan välttäväksi.

Edellisvuodesta tilanne on kuitenkin hieman parantunut, koskapa heikkojen yritysten määrä on hieman vähentynyt. Toisaalta Lapissa vahvojen yritysten määrä on suhteellisesti maan alhaisin.

Lapissa kaikissa kunnissa oli vahvoja yrityksiä vähemmän kuin keskimäärin koko maassa. Lähimmäksi keskiarvoa Lapissa pääsi Kemi.

Yritysten luottokelpoisuutta ja taloudellista asemaa Asiakastieto tarkastelee seitsenportaisen Rating Alfa -luokituksen avulla. Luokitukseen (AAA-C) vaikuttaa toiminnan kokonaisuus: tuloslaskelman ja taseen avainluvut, omistus- ja vastuuhenkilötaustat sekä maksutapaa ja toimialaa kuvaavat tiedot.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva