Päivärinteelle dementiakoti

Vanhaan sairaalaan tulossa iso sosiaali- ja terveyspalvelukeskittymä

Markku Rättilä

MUHOS Päivärinteen sairaalalle on vihdoin löytymässä uutta tarkoituksenmukaista käyttöä. Jo jonkin aikaa tiloissa mielenterveyskuntoutujien palveluyksikköä pyörittänyt yksityinen Mikeva Oy laajentaa toimintaansa tämän kuun aikana dementiapalvelukodilla.

Pidemmällä tähtäimellä yritys visioi Päivärinteelle mittavampaa keskusta. Sen on määrä tarjota asumis- ja hoitopalveluja tukiasunnoista hoiva- ja jopa saattohoitoon, kertoo dementiahoitokodin toimintaa johtava vastaava ohjaaja Pirkko Mustonen Mikeva Oy:stä. Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien lisäksi keskus tarjoaisi kehitysvammaisille.

”Tilat Päivärinteellä ovat hyvät ja antavat mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan. Pitkällä tähtäimellä palvelukeskusmalli on toteutettavissa etenkin vanhuspalvelujen kysynnän kovan kasvun ansiosta”, Mustonen sanoo.

Yritys aikoo kuitenkin edetä hankkeessa pienin askelin. Dementiahoitokodin käyttöön tulee isosta talosta vain yhden siiven yksi kerros. Vastaava tila on käytössä mielentervesykuntoutujilla. Seuraava vaihe on ensi vuoden alkupuolella käynnistettäväksi aiottu reilun kymmenen potilaan psykokeriatrinen yksikkö, joka tarvinnee tilaa saman verran lisää.

Sairaalaan on tulossa myös muita yksityisiä sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottajia sekä niitä tukevia yrityksiä.

Arjen ilot ja surut

Uusi dementiakoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Keskeinen asiakasryhmiä ovat Mustosen mukaan ne muistihäiriöiset, jotka eivät enää pärjää kotona mutta joille laitos on selkeästi väärä paikka.

”Monet tarvitsevat välimuodon asumispalvelut etenkin silloin kun heillä ei ole muita hoitoa vaativia sairauksia”, Mustonen sanoo viitaten uutisiin vanhuksista joita etsitään kaupungilta ja metsistä joskus mittavillakin operaatioilla.

Vaikka dementiakoti sijoittuukin vanhaan laitosmaiseen sairaalaan, siitä tehdään Mustosen mukaan nykynormien kaltainen mahdollisimman kodinomainen paikka. Asukkaiden elämälle pyritään luomaan mahdollisimman normaalit ympyrät.

”Jaamme arjen ilot ja surut asukkaiden kanssa. Tarjoamme esimerkiksi aivan tavallista kotiruokaa, jonka teemme itse omassa keittiössä. Asukkaat pääsevät myös osallistumaan sen tekoon”, ohjaaja Saija Linna kuvailee.

Laatua palveluun tuo jo se että henkilökuntaa on käytettävissä riittävästi. Kymmenen hoitajaa kahtatoista paikkaa kohti on selvästi enemmän kuin mitä sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa sanotaan. Julkisella puolella vastaavasta suhdeluvusta voi vain haaveilla, Pirkko Mustonen korostaa.

Kasvavat tarpeet

Asukkaansa dementiapalvelukoti saanee pääosin kuntien kautta maksusitoumuksilla, mutta myös itse maksavat asiakkaat tulevat kyseeseen. Mustosen mukaan kiinnostus hoitopaikkoihin on ollut sekä Oulussa että alueen muissa kunnissa suuri kun palvelujen tarve vanhusväestön lisääntymisen myötä kasvaa eikä kunnilla tunnu riittävän rahaa tai haluja investoida omiin yksiköihin.

”Olemme tehneet esimerkiksi Oulun kaupungille tarjouksen dementiapalvelujen myymisestä julkisen haun perusteella. Tällä viikolla kaupungin edustajat tulevat tutustumaan taloon.”

Tarkka syyni

Dementoituneille tarkoitettuja yksityisiä palvelukoteja on Suomessa toistaiseksi vähän. Siksi niitä pidetään vielä kummajaisina, joita syynätään tarkasti. Viranomaiset käyvät tiukalla seulalla läpi kaikki yksityiskohdat ennen kuin lupa toimintaan heltiää.

Ennakkoluulot vaivaavat myös omaisia, jotka haluavat tietää täsmälleen mihin omaisensa tuovat.

”Julkisella sektorilla asia kyseenalaistetaan harvoin, vaikka molempia säätelevät samat lait ja asetukset. Yksityispuolella on siksi oltava julkista puolta selvästi paremmin tietoinen alan määräyksistä”, Mustonen huokaa. Hän ei silti valita vaan toteaa että tiukka syyni on samalla kuin takuutodistus toiminnan laadusta.

Varmuuden maksimoimiseksi Päivärinteellä aiotaan kehittää omaehtoisesti vielä laatusertifikaatti. Työ alkaa Mustosen mukaan ensi vuoden alussa.

Tapio Maikkola

Paikat kuntoon. Ohjaajat Saija Linna, Meeri Rontti ja Pirkko Mustonen työn touhussa. Dementiakoti avaa ovensa kuun puolivälissä.

Tapio Maikkola

Viimeiset viritykset. Päivärinteen tilat ovat hyvässä kunnossa ja remonttitarpeet siksi vähäiset. xxxxxxxxx ja xxxxx viimeistelivät tiistaina uuden dementiakodin paikkoja.

Tapio Maikkola

Valmista. Dementiapalvelukoti on kalusteita vaille valmis vastaanottamaan asukkaita. Paikasta tehdään mahdollisimman kodinomainen, asukas voi tuoda huoneeseensa vaikka omat kalusteet, Saija Linna, Meeri Rontti ja Pirkko Mustonen korostavat.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva