Vihannin asema peruuttaa

Helge Murtovaara Kaleva
Raahe Vihannin asemarakennuksen siirtotyömaalla tehdään parhaillaan rakennuksen vahvistus- ja korjaustöitä.
VR Trackin vastaava työnjohtaja Sami Keski-Kokko arvioi karkeasti, että rakennuksen siirtäminen reilun sijansa verran kauemmas Pohjanmaan radasta toteutuu kesäkuun puolivälissä.
"Lopullinen siirtotyö taitaa toteutua vasta juhannuksen jälkeen, mutta ei juuri kauemmas, jotta se saadaan junan tieltä pois", siirtourakoitsijana toimivan E. Paloniemi Oy:n toimitusjohtaja Esko Paloniemi sanoo.
Rakennuksen siirtotöitä helpottaa Paloniemen mukaan se, että siinä ei ole alkuperäisiä piippuja ja kaakeliuuneja. Vanhoja väliseiniä poistetaan.
Betonisten osien purkutyössä alimmista hirsikerroista löytyi lahonneita hirsiä, jotka nyt siirtotöiden yhteydessä vaihdetaan.
Paloniemen mukaan ennen siirtämistä ylä- ja alaosaan täytyy asentaa tukirakenteita vahvistamaan rakennusta.
Koska rakennusta on myöhemmin jatkettu, hirsirakenteet eivät jatku yhtenäisenä rakennuksen päästä päähän.
"Rakennusta nostetaan 20 senttimetriä ylöspäin ja talo siirretään tunkkien avulla uusille perustuksille."
Nyt jo valettujen anturoiden päälle jälkiasennetaan rakennuksen nykyiset perustukset.
Rautatieasema on rakennettu vuonna 1886 pysäkin tyyppipiirustusten mukaan. Rakennusta laajennettiin vuonna 1925.
Asemarakennus on nyt siirrettävä uuden rakennettavan raiteen tieltä. Keski-Kokon mukaan rakennuksen portaat olisivat jääneet liian lähelle raidetta.
"Koska rakennus on Museoviraston suojelema, päädyimme siirtämään koko rakennuksen."
Samalla ratapihakin remontoidaan ja sinne rakennetaan uusi silta ja laituri. Parkkipaikka siirretään asemarakennuksen kirkonkylän puoleiseen päähän nykyiselle nurmialueelle.
Aseman siirtäminen ja ratapihan kunnostustyöt ovat osa Seinäjoki-Oulu-ratahanketta.
Töitä tehdään käytännössä Eteläntien alikulun ja Raahentien ylikulkusillan välisellä alueella, joten työmaalla on mittaa pari kilometriä.
Alueelle tulee uutta raidetta, vaihteita uusitaan ja poistetaan ylimääräisiä sekä uusitaan turvalaitteita.
"Kaikki raiteet menevät uusiksi, tehdään alituksia, viedään vesijohtoa ja viemäriä raiteiden alta", Keski-Kokko kertoo.
Jäljellä olevat sivuraiteet Lampinsaaren entiselle kaivokselle ja perunatehtaalle korvataan huoltoteillä.
Ulkopuolisilla ei ole asiaa rajatulle työmaa-alueelle. Liikennejärjestelyjen vuoksi Eteläntie on moottoriliikenteeltä kokonaan katkaistuna Oulaistentien ja Asematien välillä.
"Kevyt liikenne pääsee siellä kulkemaan. Muu liikenne on poikki marraskuun loppuun asti."
Kokonaisuudessaan työt valmistuvat Vihannin keskustassa puolentoista vuoden päästä.
Suurin osa töistä saadaan tehtyä jo tämän vuoden puolella, jotta junaliikenne ei keskeydy enää niiden vuoksi.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva