Yli-Ii ja Viinivaara vahvoilla

Helge Murtovaara Kaleva
Oulu Yli-Iin ja Viinivaaran vaihtoehdot varmistavat parhaiten Oulun kantakaupungin vedenhankinnan. Arvioinnin mukaan ne toteuttavat parhaiten tavoitteet, jotka ovat turvallisuus sekä suositukset pintaveden ja pohjaveden yhdistämisestä.
Monitavoitearvioinnin tuloksia kaupunginkirjastolla yleisötilaisuudessa esitellyt dosentti Timo P. Karjalainen Oulun yliopiston Thule-instituutista muistutti, että valmista ratkaisua ei ole tarkoitus esitellä.
Se ei ole hankkeen tarkoitus, vaan kysymys on päätöksentekoa tukevasta arvioinnista.
"Meidän näkökulmastamme jäljellä on kaksi vaihtoehtoa, joista poliitikkojen itse pitäisi löytää se toteutettava vaihtoehto."
Poliitikkojen kanssa tehdyssä työssä hankkeelle asetettiin neljä tavoitetta, jotka ovat turvallisuus eli veden varmistaminen sekä vaikutusten minimoiminen luontoon, maankäyttöön ja kustannuksiin.
"Näistä selkeimmin nousivat esille kaksi asiaa, turvallisuus ja vaikutukset luontoon."
Kaikki vaihtoehdot on arvioitu 11 000 kuutiometrille vettä vuorokaudessa.
Molempia tavoitteita parhaimmin toteuttaa osin Oulun ja Pudasjärven alueella sijaitseva Yli-Iin vaihtoehto. Se nousi myös poliitikkojen kanssa käydyn arvioinnin perusteella hyväksyttävimmäksi.
Karjalainen mukaan siihen liittyy aika paljon epävarmuuksia, koska siitä tiedetään vielä varsin vähän.
"Epävarmuutta on siitä, saadaanko Yli-Iistä 11 000 kuutiota hyvälaatuista vettä. Jos sitä lähdetään toteuttamaan, niin alueella pitää tehdä aika paljon selvityksiä."
Viinivaara on arvioinnin mukaan toteuttamisen kannalta hyvä ratkaisu, koska tiedetään, että hyvälaatuista vettä saadaan sieltä enemmänkin. Karjalainen muistutti, että esimerkiksi vaikutukset luontoon on tarkemmin selvitettävä.
Karjalaisen mukaan ratkaisussa pintavesi on vedenhankinnan päälähde. Viinivaaran vedenottoa voidaan esimerkiksi kuivina kausina laskea aina 3 000 kuutiometriin saakka ja sitä kautta lieventämään vaikutuksia tärkeisiin luontokohteisiin, lähteisiin, lähdepuroihin ja pohjavedestä riippuvaisiin soihin.
"Viinivaaralla on paljon luontoarvoja verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Natura-riskin lisäksi hankkeesta varmasti valitetaan", Karjalainen arvioi.
Oulun lähellä olevista alueista koostuva hajautettu ratkaisu ei millään tavalla nouse muita vaihtoehtoja paremmaksi.
Niillä vesivarannoilla voidaan täydentää vedentarvetta, oli vaihtoehto mikä tahansa. Poliitikkojen kanssa käydyssä arvioinnissa Iijoen vaihtoehto jakoi eniten mielipiteitä.
Monitavoitearvioinnin päätöstukiryhmään kuuluneen kaupunginvaltuutetun Eeva-Maria Parkkisen (kesk.) mielestä loppupäätelmissä ei otettu riittävästi huomioon Natura-aluetta, Metso-ohjelmaa eikä aiempaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä Viinivaarasta.
"Vaikka vedenottoa nyt pienennetäänkin, siitä huolimatta se vaikuttaa Naturan suojelemiin lähteisiin. On riskialtista lähteä sijoittamaan tuolle alueelle, paljon jäi vielä selvitettävää", Viinivaaran vaikutusalueella itsekin asuva Parkkinen totesi.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva