Ke

Oululaisittain äännettynä Leverinperä

Oulun pienin kaupunginosa

Juttusarjassa kerrotaan ääripäistä Oulussa ja ympäristössä.

Pinta-alaltaan pienin Oulun kaupunginosa selviää soittamalla yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin. Paikkatietosuunnittelija Kari Syngelmä löytää tiedon nopeasti.

Oulun pienin kaupunginosa on Keskustan suuralueeseen kuuluva Leveri. Kaupunginosa on niin sanotussa Heinäpäässä, ja Heinäpää puolestaan ei ole kaupunginosa saatikka suuralue.

Leveri on noin 20 hehtaarin kokoinen alue, joka rajoittuu Kirkkokadun, Heinätorinkadun, Kansankadun, Tullivahdinkadun, Harjapäänkadun, Harjapuiston ja Nahkapohjolanpuiston väliselle alueelle.

Jos Leveri on kaupunginosista pienin, suurin on Haukipudas, 42 674 hehtaaria.

Ritva Toropainen on tutkinut väitöskirjassaan vuodelta 2005 Oulun paikannimiä.

Vanhantullin eteläpuolella viidennessä kaupunginosassa asui 1800-luvun lopussa paljon merimiehiä ja heillä oli tapana puhua Liverpoolista, oululaisittain äännettynä Leverpuul.

Kaupunkilaiset alkoivat kutsua merimiesten asuttamaa kaupunginosaa Leverinperäksi.

Leveri on alueen lyhennetty kaavanimi.Elina Ursin

– Kun tulin nuorena, vuonna 1956 Heinäpäähän, puhuttiin Leveristä, mutta enää nimitystä ei käytetä, muistelee Leverissä asuva
Mirja Tiiro.


Creative Commons -lisenssi

Artikkelin lähde Kaleva 07.12.2016.