Viinivaara-hankkeessa takapakkia

Anna Leinonen Kaleva
Oulu Viinivaaran pohjavesihanke saattaa lykkääntyä roimasti. Vaasan hallinto-oikeus päätti keskiviikkona siirtää asian uudelleen käsiteltäväksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (avi).
Hallinto-oikeus perusteli päätöstä sillä, että aluehallintovirasto on käsitellyt pohjavedenottoa ja hankkeeseen liittyviä säännöstelysuunnitelmia toisista erillään. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä on yksi hanke, joka pitää käsitellä kokonaisuutena.
Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki ei ota vielä kantaa siihen, valittaako Oulun Vesi päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen vai ei.
Oulun Vesi sai elokuussa 2010 aluehallintovirastolta luvan 32 pohjavedenottamon rakentamiseen Viinivaaran pohjavesialueelle.
Vuonna 2011 avi kuitenkin hylkäsi Oulun Veden hakemuksen Ison Olvasjärven säännöstelystä sekä Vainionsuon tekojärven rakentamisesta ja säännöstelystä. Avin mukaan siitä olisi ollut luonnolle enemmän haittaa kuin hyötyä. Oulun Vesi valitti avin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden keskiviikkoinen päätös palautti kokonaisuuden avin käsittelyyn.
Vuonna 2004 alkanut Viinivaara-prosessi on ollut Lähdemäen mukaan kiusallisen pitkä. Hän pitää hallinto-oikeuden päätöstä silti ymmärrettävänä. Prosessin aikana esimerkiksi vesilaki on muuttunut, ja uudessa laissa luontoarvot korostuvat.
Hallinto-oikeiden päätöksessä todettiin, että hakija voi tehdä uuden vedenottosuunnitelman ja tarkentaa vedenottomääriä.
"Suunnitelman tarkennus sinänsä ei ole iso juttu. On hyvin todennäköistä, että lupa voidaan myöntää pienemmälle vesimäärälle", Lähdemäki arvioi.
Tämän hetken suunnitelmien mukaan Viinivaarasta otettaisiin vettä 32 500 kuutiota vuorokaudessa.
Ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että Viinivaara-hankkeen kesto riippuu paljolti siitä, millaiseen ratkaisuun Oulun Vesi päätyy.
Vaikka Oulun Vesi ei valittaisi hallinto-oikeuden päätöksestä, lopullisen ratkaisun saaminen lykkääntyy useita vuosia.
Sihvomaa arvioi, että uusi käsittely avissa kestää noin kaksi vuotta. Se voidaan aloittaa, kun Oulun Veden uudet suunnitelmat saapuvat aviin.
Hallinto-oikeuden mukaan myös ympäristövaikutusten arvioinnin (yva) tarve täytyy arvioida. Sihvomaa ei osaa vielä sanoa vaatiiko kokonaisuus uuden yvan. "Riippuu paljon siitä, millaisena Oulun Vesi jatkaa hakemusta", Sihvomaa sanoo.
Oulun kaupunki on Viinivaaran rinnalla selvitellyt myös muita vesilähteitä, joilla voitaisiin varmistaa kaupungin vedenhankinta. Pohjavedenotto Viininvaarasta on Lähdemäen mukaan paras vaihtoehto.
Viinivaara on vaatinut vuosien varrella kovasti työtä, mutta Lähdemäki ei näe muita vaihtoehtoja sen auvoisempana.
"On turha odottaa, että minkään alueen vedenottoluvat olisivat helppoja. Samat lupaprosessit on joka paikassa vastassa."Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva