Hiukkavaaran maat puhdistettu jäämistä

Kari Sankala

OULU Puolustusvoimat ja Oulun kaupunki tekivät kesällä 1999 aluevaihtosopimuksen, jolla kaupungin omistukseen siirtyi alueita vanhalta kasarmialueelta, Soiluasta Oulujokivarresta ja pääosin Hiukkavaaran harjoitusalueita. Tuolloin sovittiin, että kaupunki tekee entisille armeijan alueille ympäristöselvityksen ja puolustusvoimat tekee tarvittavat kunnostukset.

Selvityksissä löytyi kolmesta kohteesta ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia, jäämiä. Pääsääntöisesti alueet osoittautuivat varsin puhtaiksi, kun ottaa huomioon pinta-alan ja aikaisemman käytön.

Vanhalta kasarmialueelta löytyi noin sadan neliön pistemäinen alue, jossa nikkelipitoisuudet ylittivät asuinalueen ohjearvot.

Aallikkokankaalla entisen ampumaradan alueella noin 1 200 neliön alalla lyijypitoisuudet ylittivät ohjearvot. Lisäksi Valkiaisenkankaalla entisellä läjitysalueella noin 200 neliön alalla sinkkipitoisuudet ylittyivät.

Kunnostamistöissä vanhalta kasarmilta on poistettu maata 130 tonnia, Aallikkokankaalta 1 359 tonnia ja Valkiaisenkankaalta 170 tonnia. Näyttein on varmistettu alueiden puhtaus.

Ympäristöselvityksen mukaan Soiluan alueelta löytyi kohonneita mineraaliöljy- ja rasvapitoisuuksia. Pitoisuudet olivat kuitenkin niin pieniä, ettei kunnostuksen tarvetta ole. Soiluaa ovat käyttäneet pioneerit vesistöharjoittelunsa rantautumis- ja pysäköintialueena.

Tielaitoskin on puhdistanut Sarvikankaan öljysora-aseman ja varastoalueen. Maita on poistettu 22 000 tonnia. Öljypitoisuudet eivät enää rajoita alueen tulevaa käyttöä. Sarvikankaalla on vielä jäljellä yksi kohta, joka joudutaan siivoamaan ennen mahdollista asuntorakentamista.

Korsut umpeen ja järvet kuntoon

Hiukkavaaran metsäalueiden kartoituksen perusteella Oulun kaupunki toivoo, että puolustusvoimat sulkisi Kalimenvaarassa kahden it-korsun suuaukot vahinkojen välttämiseksi.

Myös Haapaselässä sijaitseva räjäytystasku esitetään maisemoitavaksi kuten myös Hiukkavaaran kasarmialueen läheisyyden kaksi betonista harjoitussiltaa esitetään poistettavaksi.

Selvityksissä ilmeni, että Hiukkavaaran vesistöjä on käytetty muun muassa ammusten, räjähteiden ja harjoitustoiminnoissa jääneen metalliromun hävittämiseen.

Puolustusvoimat on tehnyt maatutkauksia ja sukellusraivauksia Mustalammella, Mertalammella, Harakkalammella ja Valkiaisjärvellä.

Sukelluksissa järvistä on poistettu patruunoita, ammuksia, räjähteitä ja rautaromua.

Lausuntojen mukaan romulla ei ole ollut vaikutusta Valkiaisjärven veden laatuun, eivätkä räjähteet aiheuta merkittävää turvallisuusriskiä uimiselle, veneilylle tai kalastukselle. Vahinkovastuu vesistöihin jääneistä räjähteistä on jatkossakin puolustusvoimilla.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva