Pyhäjoki kaatoi Raahen alueen kuntaliitoksen

Timo Myllykoski
Raahe
Pyhäjoen kunnanvaltuusto on yksimielisesti hylännyt kuntajakoselvittäjä Kaarina Daavittilan esityksen Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnan kuntaliitoksesta. Daavittilan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kolmen kunnan yhdistyminen ei toteudu.
- Kai tässä täytyy vain sanoa, että aika sitten hoitaa tämänkin asian.
Raahen ja Siikajoen valtuustot ottavat kantaa kuntajakoselvittäjän esitykseen ensi viikolla.

Jos kaksi kuntaa kolmesta hyväksyy yhdistymisesityksen, on mahdollista kuntien niin halutessa tehdä uusi kuntajakoselvitys näiden kahden kunnan pohjalta.
- Henkilökohtainen näkemykseni on, että Raahen seutukunta on niin pieni ja kunnat niin toisistaan riippuvaisia, että vain kahden kunnan yhdistäminen ei kannata, Kaarina Daavittila sanoo.
Jos valtuustojen päätökset eivät kuntajakoselvittäjän mielestä vastaa kansalaisnäkökulmaa alueella, voi hän ehdottaa suoritettavaksi kunnissa kansanäänestyksen kuntaliitoksesta. Tätäkään vaihtoehtoa Daavittila ei aio suositella.
Valtion määräämää pakkoliitostakaan hän ei pidä todennäköisenä. Daavittila kertoo liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon (kok.) todenneen kuntajakoselvittäjien kanssa pitämissään neuvonpidoissa, että yleisesti ottaen pakkoliitoksia ei suosita.
Valtiovarainministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen johtopäätöksenä Kaarina Daavittila esitti, että Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunta lakkautetaan ja ne yhdistyvät 2017 alusta perustettavaksi uudeksi kaupungiksi. Uuden kaupungin nimeksi tulisi Raahe.
Kuntien kanssa läpikäyty selvitysprosessi oli Daavittilan mielestä hyvä. Vaikka pyhäjokisilla oli alusta lähtien vankka käsitys selvitystyön lopputulemasta, herättivät alueen elinvoimaisuuden näkökulma ja koko seudun positiiviset mahdollisuudet sielläkin hyvää keskustelua.
- Tietysti kuntien yhdistymisestä on vaikea keskustella Pyhäjoella faktojen kanssa, koska siellä kunnan itsenäisyys on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Itsenäisyys on kuitenkin abstrakti asia.

Kuntajakoesityksen ja yhdistymissopimusehdotuksen käsittely kuntien hallituksissa on tuonut Kaarina Daavittilalle positiivisia yllätyksiä, vaikka kahdessa kunnassa kolmesta hallitus päätyi esittämään kuntaliitoksen hylkäämistä.
- Siikajoen hallituksen käsittely oli ihan positiivinen, koska se kuitenkin meni äänestykseen. Raahessa taas hallituksen yksimielisyys oli positiivinen yllätys. En olisi ollut yllättynyt, vaikka sieltä olisi tullut äänestystulos.
Daavittila ei myönnä olevansa pettynyt, vaikka hänen esityksensä kuntien yhdistymisestä nyt kaatuu.
- Olen ollut realisti alusta lähtien, hän toteaa.
Daavittila pitää täysin mahdollisena, että Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen kuntaliitos toteutuu jossakin vaiheessa kuntien omasta aloitteesta.
- Ydinvoimalan sijaintikunnalle tulevat todella raskaat velvoitteet infran ja muiden tarpeiden suhteen. Näin käy aina, kun kuntaan tulee tuollainen kunnan kokoon nähden valtava investointi. Aika näyttää, miten Pyhäjoki siitä selviytyy.

Fakta

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hylkäsi 22. huhtikuuta yksimielisesti kuntajakoselvittäjän ehdotuksen Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen yhdistymisestä.
Raahen kaupunginvaltuusto käsittelee ehdotusta 27. huhtikuuta. Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti ehdotuksen hyväksymistä.
Siikajoen kunnanvaltuusto käsittelee ehdotusta 29. huhtikuuta. Kunnanhallitus esittää äänin
5-4
ehdotuksen hylkäämistä.
Valtio maksaa yhdistymisavustusta voimassa olevan kuntarakennelain mukaan vielä vuoden 2017 alusta voimaan tuleviin yhdistymisiin.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva