Leveri on väännös Liverpoolista

Helge Murtovaara Kaleva
Oulu Oulun keskustan suuralueen viidennen kaupunginosan, Leverin, nimi on suora väännös Englannin Liverpoolista. Se on osa tunnetumpaa Heinäpäätä, kaupunginosaa, jota ei virallisesti ole olemassa.
Väitöskirjassaan Oulun paikannimiä kaupungin perustamisvuodesta 1605 aina vuoteen 1997 saakka tutkinut filosofian tohtori Ritva Toropainen kertoo, että nimi on peräisin 1800-luvun lopulta, kun Oulun merenkulku ja tervakauppa eli kultakauttaan.
"Se on Leverinperä, jossa asui merimiehiä. Silloin ei ollut radioita, televisioita tai muutakaan sosiaalista mediaa, joten merimiehet kertoivat juttuja Liverpoolista aina, kun joku sattui niitä kuuntelemaan."
Merimiehet ehkä osasivat sanoa Liverpoolin oikein, mutta kuulijat eivät välttämättä osanneet, koska nimi ei sanonut heille mitään. Se oli vain paikka, josta merimiehet kertoivat juttuja.
"Toiset antoivat kaupunginosalle pilkkanimen, kutsumanimen, haukkumanimen, köllinimen tai muuten vain lempinimen, Leverinperä", Toropainen selventää.
"Ei siihen parempaa selitystä ole, mutta maksan kanssa nimellä ei ole mitään tekemistä."
Paikannimet ovat yleensäkin erittäin paljon "kulkutavaraa". Leverinperä on Toropaisen mielestä ilmeisesti ulkomaalaisista nimistä vanhin tai ainakin yksi vanhimmista. Joka tapauksessa se on vanhempi kuin 1900-luvun muotinimet, portarthurit.
"Onhan niitä nimiä lainautunut etenkin Ruotsista. Esimerkiksi katujen nimet, mutta ne ovat hallinnollisia juttuja. Leveri ei ole hallinnollinen, vaan merimiesten juttu. Sen nimen ovat ihmiset antaneet."
Leveri on noin 2 400 asukkaan kaupunginosa. Pinta-alaltaan Oulun pienin kaupunginosa on kaavoitusarkkitehti Timo Lajusen mukaan tavallaan portti ruutukaavakeskustan alueelle.
"Se ei hahmotu selkeästi omaksi kaupunginosaksi, vaan on osa laajempaa ruutukaavakeskustaa ja Heinäpään aluetta."
Leverin kaupunginosaa jäsentää erityyppisiin osiin alueen läpi ulottuva Kyösti Kallion puisto.
"Yleiskaavan mukaan puiston pohjoispuolinen osa, joka selkeästi kuuluu kaupungin keskustaan, on keskustoimintojen aluetta. Puistokadun eteläpuolella, joka on keskustan asuin- ja liikealuetta, luonne muuttuu asuinpainotteisemmaksi."Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva