Kutsukilpailu arkkitehtien tiloista

Pekka Leiviskä Kaleva
Oulu Kevään aikana järjestetään arkkitehtitoimistoille kutsukilpailu, jossa suunnitellaan Linnanmaan yliopistokampukselle siirtyvälle arkkitehtuurin tiedekunnalle tiloja.
Kilpailu on siinä mielessä harvinainen, että nyt ei rakenneta uutta rakennusta, vaan suunnitellaan tiloja olemassa oleviin tiloihin.
"Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa arkkitehtuurin tarpeiden mukaiset tilat", Oulun yliopiston tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen sanoo.
Tänä ja ensi vuonna tehdään vielä suunnitelmia ja vuosille 2015-2016 tehdään peruskorjaus- ja muutostyöt. Vuoden 2016 kesällä tiedekunnan henkilökunta ja opiskelijat pääsevät muuttamaan remontoituihin tiloihin.
Arkkitehtien tiedekunnassa muuttoon on suhtauduttu koko ajan kielteisesti.
"Totta kai olisimme mieluummin täällä keskustassa", dekaani Helka-Liisa Hentilä sanoo.
Hentilän mielestä heillä olisi hyvät tilat. Lisäksi kaupunkiympäristö on tärkeä sekä opetuksellisesti että tutkimuksellisesti.
Yliopiston hallituksen päätökseen on mukauduttava.
Hentilä onkin tyytyväinen, että arkkitehtuurikilpailu päätettiin järjestää. Hän uskoo, että kilpailun ansiosta tiedekunta saa toimivat tilat.
Hentilä myös kertoo, että opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana hankesuunnitelmassa.
Linnanmaalle remontoidaan arkkitehtuurin tiedekunnan tarpeita varten tilaa kahdesta kerroksesta.
Kilpailussa pyydetään kuitenkin suunnitelmia neljän kerroksen osalta. Kahteen ylimpään kerrokseen tehdään toimistotiloja. Tällä hetkellä tiloissa toimii tiedekirjasto Luna sekä osa konetekniikan laitoksesta.
"Tekniikan yksikköjä joudutaan vähän vyöryttämään itäosan tiloihin", Arto Haverinen kertoo.
Tiedekirjaston tiloissa kävellessään Haverinen arvelee, että ne sopivat hyvin monikäyttöisiksi studiotiloiksi, koska katto on korkeammalla kuin muissa tiloissa.
Arkkitehtuurien tiedekunnan muutto on osa tulevaisuuden kampuksen suunnitelmaa. Yliopisto tehostaa tilojen käyttöä ja säästää tilakustannuksista.
Samalla halutaan luoda alue, jonne niin yritykset kuin virastot haluaisivat tulla. Linnanmaalla vapautuu lähivuosina 20 000-25 000 neliötä tilaa. Haverinen kertoo, että niihin etsitään vuokralaisia yhdessä tilojen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.
Linnanmaan hyötynä on Haverisen mielestä teknologiakylän läheisyys. Yksi pidemmän tähtäimen suunnitelmista onkin rakentaa innovaatiopuisto kampuksen ja teknologiakylän välille.
"Nyt siinä välissä on metsää", Haverinen kertoo.
Tulevaisuuden kampuksen suunnitelmiin on piirretty raideyhteys. Tämä alleviivaa kampuksen huonoa puolta. Se on kaukana keskustasta. Siksi toimivat kulkuyhteydet ovat erittäin tärkeä asia alueen kehittymiselle.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva