Limingantulli kasvaa ylöspäin

Markku Rättilä
Jarmo Kontiainen kuvat
Kaleva
Oulu Limingantullin kaupunginosa elää voimakasta muutoksen aikaa. Limingantien ja Rautatienkadun väliin rakennetaan vauhdilla asuinkerrostaloja. Osa on jo valmiita, osaa rakennetaan ja uusia aloituksia on tulossa.
Asuinrakentaminen ulottuu tulevina vuosina myös Limingantien länsipuolelle.
Kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevien entisen Wetterin ja sen vieressä olevan Shellin tonttien kaavoitus on alkanut. Yleiskaavassa tontit on merkitty palvelujen ja asumisen alueeksi.
Asia tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn vielä huhtikuun aikana.
Tonteille on tulossa asuinkerrostaloja ja mahdollisesti muuta toimintaa.
Asia käy ilmi Oulun kaupungin kaavoituskatsauksesta.
Wetterin tontin omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Omistajan tavoitteena on saada alue nimenomaan asuinkäyttöön.
Shellin tontin omistaa Oulun kaupunki. Molempia tontteja on määrä tarkastella kaavoituksessa yhtenäisenä kokonaisuutena.
Etenkin Limingantien puolelle voidaan sijoittaa myös kaupallisia palveluja ja jossakin määrin muiden yritysten toimitiloja.
Alueen kaavoituksen on määrä valmistua ensi vuonna.
Limingantien itäpuolella entistä rakennuskantaa on purettu ja tullaan purkamaan. Tilalle rakennetaan pääasiassa asuinkerrostaloja. Esimerkiksi Club Teatria joutuu väistymään asuinrakentamisen tieltä lähivuosina.
Kaikkiaan Limingantien itäpuolelle on tulossa kaavan mukaan 1 350 asuntoa 2 700-2 800 asukkaalle.
Työpaikoille on kaavoitettu tilaa 14 000 kerrosneliömetrin verran. Alueelle lasketaan tulevan 300-350 työpaikkaa.
Myös Limingantullin etelälaidalla tapahtuu. Arinan Prismaa laajennetaan parhaillaan ja muillakin Kallisensuoran tonteilla on aloitettu tai suunniteltu laajennuksia.
Alueen asukasmäärän kasvu ja kaupallisten palvelujen lisääntyminen tuovat muutenkin vilkkaaseen liikenteeseen lisänsä.
Kaavoituksessa liikennemäärien lisääntyminen on otettu huomioon. Pyrkimyksenä on parantaa liikenneolosuhteita.
Muutoksia liikenneväyliin onkin tulossa. Nuottasaarentien ja Kallisensuoran välille on tekeillä ajoyhteys, jolla pyritään helpottamaan Limingantien ruuhkia. Nuottasaarentielle tulee myös liikennevaloja.
Kallisensuoran liikenneolosuhteita parannetaan muun muassa kiertoliittymällä, josta ajetaan tulevaisuudessa sekä Prismaan, Vehon autoliikkeeseen ja peremmällä oleviin kauppoihin.
Alueelle tulee myös uusi katu Kallisenhaara.
Yhteensä Limingantullin alueella on satoja yrityksiä ja työpaikkoja lähes 4 000.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva