Viihtyisyyttä pikkurahalla

Softpolis-alueesta ideoidaan raahelaista virkistys- ja vapaa-ajanvieton keidasta

Anne Helaakoski

RAAHE Kaupunginlahdelle ja sitä ympäröiville ranta-alueille on suunniteltu erilaisia rakennelmia ja toimintoja jo vuosien, ellei vuosikymmenten, ajan. Ajankohtaiseksi alueen kehittäminen tuli jälleen Softpolis-alueen laajennuttua ja Kanavanrannan rakentamisen lähdettyä liikkeelle.

Raahen kaupunki ja Softpolis Raahe Oy kokoonkutsuivat kaksi työryhmää ideoimaan Softpolis Island -alueen kehittämistä. Toinen työryhmistä ideoi Softpoliksen toisen vaiheen asemakaava-alueelle rakennettavaan väestönsuojarakennukseen sisällytettäviä sekä Pitkänkarin urheilukenttäalueelle sijoittuvia toimintoja. Toinen ryhmä keskittyi ideoimaan alueen kunto- ja luontopolkuja, vapaa-ajan alueita sekä tapahtumia.

”Alueella on lähtemässä liikkeelle Skanskan asuntorakennusprojekti ja sinne valmistuu muita uusia rakennuksia ja työpaikkoja. Tavoitteena on, että sinne muodostuu aikaa myöten kiinnostava kokonaisuus, jolla olisi hyvä markkina-arvo”, kertoo jälkimmäisen työryhmän puheenjohtaja Mauri Pirilä.

Pieniä, edullisia ideoita

Kaksi kuukautta tiiviisti työskennelleen työryhmän tehtävänä oli etsiä toteuttamiskelpoisia ideoita alueen virkistys- ja vapaa-aikatoimintojen kehittämiseksi sekä monimuotoisten aktiviteettien toteuttamiseksi.

Pirilän mukaan työryhmän ideat pyrittiin pitämään helposti toteutettavina ja pieninä asioina, jotka eivät vaadi suuria investointeja.

”Ne ovat pieniä juttuja, joilla voisi parantaa näin keskeisellä paikalla olevan alueen käyttöarvoa, ja ne antaisivat ihmisille mahdollisuuksia viettää siellä vapaa-aikaa.”

Eri ikäisistä ja eri tahoja edustavista raahelaisista kootun työryhmän lähtökohtana oli, että ideat olisivat toteuttamiskelpoisia. Tärkeä periaate oli myös monitoimisuus ja rakennelmien yhteiskäyttömahdollisuus.

Yksi keskeisimmistä työryhmän synnyttämistä ideoista on monitoiminen luonto- ja kuntopolku, jonka yhteyteen voisi liittää esimerkiksi koululaisille tarkoitetun opetusmetsän.

”Yleensähän luontopolut ovat jossain korvessa, jossa monikaan ei niitä käytä eikä niitä hoideta. Tämä olisi urbaani versio eikä maksaisi oikeastaan mitään, vaatisi vain vähän siistimistä ja raivausta.”

Luontopolun yhteydessä alueella voisi esitellä maankohoamisen vaikutusta sekä alueen historiallisia aikoja ja tapahtumia. Yksi tällainen historiallinen kohde voisi olla silloisessa Pitkänkarin saaressa jo ennen Raahen kaupungin perustamista sijainnut veneveistämö, josta alueella on vielä jälkiä löydettävissä, kertoo Pirilä.

Toteutus yhteistyössä

Kaupungin tekninen johtaja Hannu Pyykönen kehuu esille tulleita ideoita todella mukaviksi. Niistä poimitaan parhaat palat suunnittelun pohjaksi. Mitään päätöksiä esitettyjen ideoiden toteuttamisesta ei ole vielä ehditty tehdä, mutta joitain hankkeita aletaan viemään eteenpäin viimeistään seuraavan vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä.

”Kun homma saadaan pakettiin ja löydetään eri asioista vastaavat tahot, lähdetään liikkeelle. Operatiivinen toiminta tehdään kaupungin puitteissa, mutta myös eri järjestöjä ja seuroja halutaan mukaan yhteistyöhön.”

Nyt kehiteltyjen pienempien ideoiden lisäksi myös vuosia esillä olleet suuremmat ja kalliimmat hankkeet ovat lähdössä toteutumaan. Esimerkiksi siltayhteys Maafanttiin sekä merivesiallas ovat jo kirjattu kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille 2003 ja 2004.

Island -alueen kehittämisideoista: Esimerkkejä ideointiryhmien visioista

- luontopolku Pitkäänkariin

- piknikretkialue

- historiaan, luontoon ja maan nousemaan perustuvat erikoisuudet esille

- infopiste

- viitoitetut jäähiihtoladut

- kuntorata

- Hakotaurin pienvenesatama

- matkailupalvelujen alue

- Maafanttiin amfiteatteri ja siltayhteys

- uimarannan toimintojen kehittäminen

- taitopyöräilyalue

- Pitkänkarin urheilukentän moninaiskäyttö

- lasten leikkialue

- koirien ulkoiluttamispuisto

- väestönsuojaan sijoittuva kuntokeskus

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva