Kaivos tuonut työtä yli 200:lle

Timo Myllykoski Kaleva
Raahe Ruotsalainen kaivosyhtiö Nordic Mines on sijoittanut tähän mennessä runsaat 80 miljoonaa euroa Raahessa sijaitsevaan Laivan kultakaivokseen. Työtä yhtiö tarjoaa tällä hetkellä suoraan 102 henkilölle. Henkilökunnan lisäksi kaivoksella työskentelee jatkuvasti noin 110 eri urakoitsijan työntekijää.
"Maaliskuussa työnsä aloittaa uusi ympäristöpäällikkö. Lisäksi haussa on ainakin neljä henkilöä eri työtehtäviin. Se tarkoittaisi, että maaliskuun loppuun mennessä työllistäisimme suoraan 107 henkilöä", kaivoksen johtaja Tom Söderman kertoo.
Varsinaisen kaivosväen lisäksi viisi henkilöä Nordic Minesin malminetsintähenkilökunnasta työskentelee Raahessa. Henkilökuntansa terveydenhuoltopalvelut yhtiö ostaa Raahesta ja kirjanpidon sekä palkkalaskennan Oulusta.
"Lisäksi käytämme urakoitsijoita kunnossapitoseisokkeihin. Esimerkiksi viime viikolla oli viiden päivän seisokki, joka työllisti yli 70 henkilöä. Suurin osa heistä tuli Raahen seudulta ja muualta Pohjois-Pohjanmaalta. Kaiken tämän lisäksi kaivos työllistää välillisesti palvelujen ja tavaran toimittajia, jotka palvelevat meitä tai meidän urakoitsijoita", Söderman sanoo.
Laivakankaan kallioperän malmivaroja ei ole syvyyssuunnassa vielä lopullisesti rajattu. Kultakaivoksen aloittaessa toimintansa syksyllä 2011 malmia tiedettiin olevan noin 11,7 miljoonaa tonnia, mikä olisi riittänyt 7-8 vuoden tuotantoon. Viime kesään mennessä tunnistetut malmivarat olivat kasvaneet jo lähes 17 miljoonaan tonniin. Kultaa kalliossa tiedetään olevan jäljellä noin 27 000 kiloa.
Marraskuussa Nordic Minesin uutena toimitusjohtajana aloittaneen Thomas Cederborgin mukaan tuotanto ei ole saavuttanut vielä tyydyttävää tasoa.
"Kulunut vuosi oli vaihteleva. Laadimme marraskuussa toimenpidesuunnitelman, jonka tavoitteena on ennen kaikkea yhtiön maksuvalmiuden vahvistaminen ja lisäinvestointien mahdollistaminen Laivan kaivoksessa käytettävyyden, läpisyötön ja kultapitoisuuden parantamiseksi rikastamossa. Keskitymme nyt täysin toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen, jotta saamme kullan tuotannon lisääntymään", Cederborg sanoo.
Nordic Minesin varatoimitusjohtaja Krister Söderholm uskoo huolen kaivoksen jätevesiongelmista ja ympäristövaikutuksista osoittautuvan lopulta turhaksi.
"Keskustelua alueen asukkaiden kanssa ei ole käyty riittävästi ja sosiaalista toimilupaamme kyseenalaistetaan. Ei ole ollut riittävästi halua aitoon rehelliseen keskusteluun ilman tunteita. Keskustelun olisi lähdettävä tosiasioista, eli siitä millaiset luvat ja luparajat on viranomaisten toimesta annettu ja onko luparajoja rikottu vai ei?"
Kuka hyötyy kaivoksista? Keskustelutilaisuus tiistaina 19. helmikuuta kello 17.30 Merikadun koulun auditoriossa (Merikatu 3) Raahessa. Mukana Krister Söderholm Nordic Minesista, Tita Haapajoki Raahen kylien yhteistyöryhmästä, Heikki Aronpää Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta ja Pauli Keränen Raahen seudun yrityspalveluista. Yleisötilaisuutta voi seurata reaaliajassa Kalevan verkkosivuilta. Lukijat voivat myös osallistua sivuilla keskusteluun.Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva