Päätösten perustelut parantuneet

60-vuotias

Harri Mäkinen Oulussa.

Oulun käräjäoikeuden laamanni Harri Mäkinen iloitsee vilpittömästi käräjäoikeuden ja muidenkin oikeusasteiden tuomioiden perustelujen tason parantumisesta. Kehitystä on hänen mielestään tapahtunut erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

”Kaiken pohjia ja reunoja myöten perustelemisessa on olemassa jopa ylilyönnin vaara. Se hidastaisi asioiden käsittelyä ja tukkisi oikeuksia. Vaikeiden oikeusjuttujen perusteleminen selkokielellä on luovaa työtä ja vaatii aikaa. Riittävästä perustelusta ei silti voida luopua”, hän toteaa.

Rovaniemen hovioikeuden alueella perustelujen tason nousun takana on myös kolme vuotta kestänyt tuomarikoulu ja hovioikeuspiirin tuomioistuinten yhteinen laatuhanke. Ne ovat Harri Mäkisen mukaan antaneet kaikille sekä uutta tietoa että virikkeitä.

Joulukuun alussa vuonna 1993 voimaan tullut alioikeusuudistus, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (1997) ja hovioikeusuudistus (1998) ovat parhaillaan pykäläremontoijien käsittelyssä. Näistä halutaan sorvata paketti, joka takaisi turvallisen, tehokkaan ja samalla nykyistä edullisemman väylän hakea oikeutta.

”Riita-asioissa on nyt kiistattomana ongelmana sekä hitaus että kalleus. Riski suurista kuluista on johtanut siihen, että perusteltujakaan kanteita ei uskalleta laittaa vireille. Hitaus johtuu puolestaan lisääntyneestä perusteellisuudesta sekä asianajajien että tuomioistuinten työssä. Istunnon saaminen nopeasti koolle saattaa olla myös asianajajien lisääntyneistä kiireistä kiinni”, pohtii Harri Mäkinen.

Nykyisessä järjestelmässä on Harri Mäkisen mukaan silti paljon hyvääkin. Erityistä kiitosta hän antaa valmisteluistunnoille, joiden ansiosta tuomarit pääsevät helpommin juttujen sisälle. Tämä myös edistää joissakin tapauksissa sovinnon syntymistä.

Rikosasioissa käytetään Harri Mäkisen mielestä jopa turhaan samaa, raskasta menettelyä jutusta toiseen ja juttujen koosta riippumatta. Pienempiin juttuihin pitäisi hänen mielestä saada keveämpi menettely. Rajan pienen ja täyden protokollan eli tuomarin ja lautamiehet vaativalle istunnolle Mäkinen vetäisi sen perusteella, onko epäillystä rikoksesta mahdollisuus seurata enintään kaksi vuotta vankeutta.

”Yhden tuomarin menettely on jo ollut käytössä niin sanotuissa sakkojutuissa. Sitä voisi nyt laajentaa”, ehdottaa Harri Mäkinen.

Tuomarit kokevat tärkeäksi myös rikosten uhrien aseman parantamisen. Harri Mäkinen on tyytyväinen, että asiaa pohtinut rikosuhrityöryhmä on paneutunut siihen esitutkintavaiheesta lähtien.

Lainsäädäntö muuttuu Harri Mäkisen sanojen mukaan julmettua tahtia, mikä osaltaan aiheuttaa lisääntyvää koulutustarvetta. Hän myös muistuttaa, että vaikka jatkuva uudistustahti on sinänsä positiivinen asia, se kuluttaa oikeuslaitoksen työntekijöitä.

”Työkyvyn ylläpitämisestä huolehtiminen on tärkeää. Oulun käräjäoikeudessakin sekä tuomareiden että kansliahenkilökunnan keski-ikä ylittää 50 vuoden rajan.”

Harri Mäkinen aloitti tuomarin uran Kemin lyseosta ylioppilaaksi kirjoittamisen ja oikeustieteellisen käynnin jälkeen Oulun raastuvanoikeudessa vuonna 1969. Iin tuomiokunnasta hän siirtyi vuonna 1979 Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi ja jaoston puheenjohtajaksi. Vuonna 1994 hän siirtyi Raahen käräjäoikeuden laamanniksi, sieltä 1996 Kemiin käräjäoikeuden laamanniksi ja vuonna 1999 takaisin Ouluun.

”Tämä on haastava ja mielenkiintoinen työ. Ei ole kahta samanlaista päivää”, hän toteaa.

Syntymäpäivänään Harri Mäkinen on matkoilla.

JARI NIEMI

Golf päälajina. Harri Mäkinen innostui golfista joitakin vuosia sitten. Sen parissa unohtuu hetkeksi lain koukerotkin.

Jari Niemi

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva