Jokirakentajasta viljelijäksi ja ympäristöaktiiviksi

Matti Herva. Diplomi-insinööri Matti Antero Herva kuoli Keminmaassa 19. kesäkuuta. Hän oli syntynyt 25.11.1931 Oulussa.

Matti Herva syntyi toiseksi vanhimpana viiden veljeksen sarjaan Yrjö ja Hilja Hervan perheessä.

Talvet asuttiin Oulussa isän virkasuhdeasunnossa KOP:n talossa mutta kesät Keminmaassa sukutilalla.

Herva kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1950. Hän opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa ja valmistui maa- ja vesirakennustekniikan diplomi-insinööriksi 1956. Työura alkoi Kemijoen Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten työmaainsinöörinä.

Kesällä 1960 Matti avioitui Liisa Linsurin kanssa ja 1960-luvun alussa perhe asettui asumaan Alahervalle.

Hervan työpaikka oli vesivoimayhtiö Pohjolan Voiman konttori muutaman kilometrin päässä kotoa. Hän osallistui suunnitteluinsinöörinä Iijoen voimalaitosten rakentamiseen alkaen vesistötutkimuksista Iijoen latvahaaroilla ja -järvillä. Siellä hän tutustui lohen ja muiden vaelluskalojen pyyntiin, joka oli Kemijoella päättynyt Isohaaran voimalaitoksen rakentamiseen.

Herva alkoi nähdä kriittisemmin voimalaitosrakentamisen kenties suurimman puutteen: Kalateitä ei rakennettu ja arvokkaat vaelluskalat menetettiin jokivarsilta. Tämä johti ristiriitaan sekä omien näkemysten että työnantajan kanssa. Kun Pohjolan Voima siirsi konttorinsa Ouluun, Herva jätti 1974 työnsä yhtiössä.

Herva ryhtyi viljelemään Alahervan tilan maita. Päärakennusta ja talousrakennuksia hän kunnosti perinteitä kunnioittaen.

Herva perehtyi kalateiden rakentamiseen sekä teoriassa että tutustumismatkoilla. Hän opiskeli limnologiaa Helsingin yliopistossa ja teki gradun ”Joen vaelluskalakannan elvyttämiseen ja säilyttämiseen käytetyt vesirakennusteknilliset toimenpiteet ja näiden vesistönsuojelulliset edellytykset”. Kalateiden toimivuutta pohtiessaan Herva käytti mallina myös perinteisten lohipatojen toimintaperiaatteita.

Herva esitti kokemuksiaan ja tietojaan alan kansainvälisissä kokouksissa ja kirjoitti aiheesta kalastus- ja sanomalehtiin. Hän luennoi aiheesta vt. apulaisprofessorina Oulun yliopiston rakennustekniikan osastolla. Hän teki myös muutamia käytännön kalatiesuunnitelmia.

Keminmaassa Herva ajoi paikkakuntalaisten asiaa mm. Isohaaran voimalaitoksen haittojen korvaamiseksi. Hän toimi Keminmaan kunnan teollisuuslautakunnan puheenjohtajana ja Kemin maaseurakunnan kirkkovaltuuston jäsenenä. Hän tallensi kotiseudun historiaa ja kulttuuria. Herva oli Lapin luonnonsuojelupiirin Keminseudun luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen ja perusti 120 hehtaarin luonnonsuojelualueen metsäänsä Akkunuksen Helekkusenvaaraan.

Nuoremmille veljilleen Matti oli innostava ja herätteitä antava isoveli.

Juhani, Elja ja Olli Herva

Kirjoittajat ovat Matti Hervan veljiä.Creative Commons -lisenssi

Artikkelin lähde Kaleva 15.07.2017.