Tiilimuurin taus tyhjenee vuoteen 2018

Oulun teknisen liikelaitoksen toiminnot vanhalla kaupunginvarikolla Toppilassa loppuvat parin vuoden sisällä.

Uusi käyttö on vielä auki. Kaavamuutos käynnistyy todennäköisesti jo ensi vuonna. Siinä tulee pohdittavaksi,
mitä varikon tilalle tulee.

Liisa Laine

Oulu

Oulun vanha kaupunginvarikko massiivisen tiilimuurin suojissa Toppilassa tyhjenee parin vuoden sisällä.

Paikka Hartaanselän rannassa Hietasaaren kupeessa on yksi Oulun parhaita. Kaavamuutos alueelle käynnistyy todennäköisesti jo ensi vuonna ja siinä tulee pohdittavaksi, mitä varikon tilalle tulee, kertoo yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Oulun uudessa yleiskaavassa se kuuluu kaupunkikeskustaa ympäröiviin tehokkaasti rakennettuihin alueisiin. Se on varustettu merkinnällä AK, joka tarkoittaa kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös pientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkoja. Rannassa on vihervyöhyke.

Ennen uuden käyttötarkoituksen päättämistä selvitetään myös nykyisten rakennusten rakennushistorialliset arvot.

Tutkittavaksi tulee myös maaperä. Varikolla ja konekeskuksella on tarvittu muun muassa öljyjä, joita on saattanut valua maahan.

Vanha varikko häipyy, mutta uusia tiloja se ei Matinheikin mukaan tarvitse. Vanhan varikon lisäksi kaupungilla on toinen varikko Joutsensillan kupeessa Sorvitiellä. Matinheikin mukaan se riittää, eikä uusia tiloja tarvita.

– Säästyy 14 miljoonaa euroa.

Uutta varikkoa kyllä kaavailtiin ja paikkakin oli katsottuna Nuottasaareen. Viidessä vuodessa tilanne on kuitenkin muuttunut.

Vastikään hyväksytyssä Nuottasaaren teollisuusalueen asemakaavassa varikkotoiminnalle on varattu oma alueensa, mutta kaupungilla sille ei ole tarvetta.

– Sinne voi sijoittua joku yksityinen taho, paikka on valmiina.

Kaupunginvarikon tuntumassa entisen Kiertotien eli nykyisen Bertel Jungin tien katualueen ja Lipporannan asemakaava-alueen pilaantuneet maat on vaihdettu ja maat puhdistettu.

Kyseessä oli odotettua huomattavasti suurempi operaatio. Ruskon jätekeskukseen ajettiin pilaantunutta maata noin 120 000 tonnia. Melkein puolet maista vaati termisen käsittelyn.

Puhdistetut maat hyödynnetään Lipporannassa ja Kaakkurin suljettavan kaatopaikka-alueen maanrakentamisessa.

Alueen risteystyöt jatkuvat, ja valmista pitäisi olla ensi kesänä.

Toppilan liikennejärjestelyissä tapahtuu muitakin muutoksia. Koskelantien varressa 57 vuotta toiminut Teboil on suljettu ja puretaan tänä kesänä. Paikalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulku.

Ennen rakentamista Teboilin velvollisuuksiin kuuluu puhdistaa huoltoaseman tontti öljyn ja bensiinin saastuttamista maista. Aikaa sillä on elokuun loppuun saakka.

Maaperä on pilaantunut myös Koskelantien katualueelta. Katualueilla maaperä kunnostetaan Koskelantien katurakentamisen toisen vaiheen yhteydessä kaupungin ja Teboilin yhteishankkeena, jossa Teboil vastaa kunnostuskustannuksista.

Pilaantuneen alueen laajuus on 1 300 neliötä, ja pilaantunutta maata on arviolta 6 000 tonnia. Myös pohjaveden kunnostukseen on varauduttu.

Fakta

Varikon rakennukset arvioidaan

Vanha kaupunginvarikko on teknisen liikelaitoksen käytössä.

Varikolla on useita eri aikoina rakennettuja työ-, varasto- ja toimistotiloja.

Vanhimmat, punaiset päärakennukset on rakennettu 1960-luvulla.

Rakennushistoriaselvitys laaditaan lähivuosina, kun korttelin kaavoitus alkaa.

Tilakeskuksen mukaan rakennukset ovat huonossa kunnossa.

Vanha kaupunginvarikko on
Hartaanselän rannassa Hietasaaren kupeessa yhdellä Oulun parhaimmista paikoista.
Toppilan Teboilin tonttia puhdistetaan parhaillaan öljyn ja bensiinin
saastuttamista maista. Paikalle rakennetaan alikulku.


Creative Commons -lisenssi

Artikkelin lähde Kaleva 1.7.2016.