Opiskelija-asunnot kohti tähtiä

PSOASin torniin Välkkylään 16 kerrosta, Otokylälle jopa 19 kerrosta Kontinkankaalle. Talot muodostavat portin Pohjantielle.

Kari Sankala

Oulu

Pohjantien molemmin puolin, Oulun Välkkylän ja Kontinkankaan kohdalle, on suunnitteilla kaksi opiskelijasuntolaa, jotka nousevat oululaisittain liki tähtiin.

Kontinkankaalle Otokylä ry on suunnitellut rakennuttavansa 19-kerroksisen tornitalon, johon tulee noin 116 yksiötä.

Vastaavasti Välkkylän puolelle Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS suunnittelee aivan Ouluhallin naapuriin 16-kerroksista tornitaloa. Kaavamuutoksen myötä Välkkylään tulee noin 125 uutta asuntoa. Nykyään niitä on 460.

Samalla tornit muodostavat Pohjantielle eräänlaisen portin tai maamerkin, joka viimeistään herättää autoilijan, että olet Oulussa. Kummallakin tornilla on korkeutta noin 65 metriä.

Otokylän ja PSOASin tornitalot jatkavat Oulussa viime aikojen korkeaa rakentamista.

Korkeita rakennuksia on tulossa Toppilansalmen ääreen Möljänsillan kupeeseen, Rautasillan kupeeseen Koskenniskaan sekä Heinäpäähän Puistokadun ja Limingantien kulmaukseen.

Muitakin korkeita asuintaloja on suunnitteilla Oulun keskustaan ja lähituntumaan.

Opiskelija-asuntoja rakennuttavien ja hallinnoivien Otokylä ry:n ja PSOASin suunnitelmia käsiteltiin tiistaina Oulun yhdyskuntalautakunnassa.

Kaavateknisesti PSOASin ja Otokylän suunnitelmat ovat yhtä pitkällä.

PSOASin osalta lautakunta vastasi kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville. Kaava oli ensimmäisen kerran nähtävillä viime helmikuussa.

PSOASin tornitalo sijoittuu Valjuksenpuistoon ja Ylioppilaantie 2–10:een. Suunnitelma perustuu Välkkylän tornitalo -arkkitehtuurikutsukilpailuun, jonka voittajatyön pohjalta taloa on suunniteltu.

Kilpailun voitti Alt Arkkitehdit Oy:n työ Fantom. Korkeutta Fantomilla on 67 metriä.

PSOAS aikoo rakentaa Välkkylään samassa yhteydessä myös niin sanotun kylätalon, joka sijoittuu vanhojen asuintalojen keskelle.

Välkkylän opiskelijakylä on arkkitehti Seppo Valjuksen suunnittelema. Se perustui asuntolan tontista ja Raksilan urheilupuistosta järjestetyn suunnittelukilpailun voittajaehdotukseen vuonna 1963.

Välkkylä muodostuu kolmi–nelikerroksisista asuinkerrostaloista sekä kahdeksankerroksisesta asuinkerrostalosta, jossa on yksikerroksinen siipi.

Opiskelijakylä rakennettiin pääosin vuosina 1966–1971. Alue on täydentynyt 2010 arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy:n suunnittelemalla Villentalon asuin- ja palvelurakennuksella.

Otokylän tornitalo sijoittuu Kontinkankaalla osoitteeseen Kiviharjuntie 10.

Myös Otokylän tornitalon kaava asetettiin mielipiteitä varten nähtäville. Ensimmäisellä kierroksella jo vuonna 2012 Otokylän suunnitelmista ei saatu mielipiteitä.

Ototornin on suunnitellut Uki Arkkitehdit Oy. Ototornissa huonekorkeudet ovat normaalit, joten korkeutta kertyy ”vain” 65 metriä.

Otokylän tontilla Kontinkankaalla on ennestään neljä vuonna 1962 rakennettua, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoskokonaisuuteen kuuluvaa asuntolarakennusta.

Tähän saakka Kontinkankaan korkeimmat rakennukset ovat olleet Sairaalanrinteen 12-kerroksiset asuinrakennukset.

Kummallakin tornilla on korkeutta
noin 65 metriä.

Kontinkankaalla Ototorni täydentää vuonna 1962 valmistunutta sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen asuntoloiden kokonaisuutta.

Pohjantie erottaa Kontinkankaan ja Välkkylän toisistaan. Välkkylän torni näkyy kuvan keskellä valkeana hieman Ouluhallin kiekosta oikealle. Punatiilinen Ototorni nousee aivan kuvan oikeassa
laidassa olevan Oulun kaupunginsairaalan ja sen pysäköintitalon sekä avohoitotalon ja keskuspesulan eteen.Creative Commons -lisenssi

Artikkelin lähde Kaleva 16.08.2017.