vuotta ammatti-korkeaa

25

Oulun ammattikorkeakoulu juhlii tänä syksynä 25 vuotta
kestänyttä taivaltaan. Mitä on saavutettu ja mitä tulevaisuus
tuo tullessaan?

Janne Taanila, teksti
Tiina Wallin, kuva

– Ammattikorkeakoulut tekivät meistä eurooppalaisia, sanoo Oulun ammattikorkeakoulun alumniyhdistyksen puheenjohtaja Timo Pieti.

Hänen mukaansa 25 vuotta sitten opistoasteen päälle rakennettu ammattikorkeakoulujärjestelmä sai mallia Saksasta ja Itävallasta, jossa vastaavaa koulutusta alettiin tarjota yliopisto-opintojen rinnalla.

– Malli on pikkuhiljaa löytänyt paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vertailukohtani löytyy Itävallasta, jossa kävin itsekin opiskelujen aikana vaihdossa.

Pieti valmistui vuonna 2012 insinööriksi hyvinvointiteknologian alalta Kotkantien kampukselta. Ammattikorkeakoulujen perustamiseen hän näkee muodollisia syitä.

– Tutkinto on meriitti työnhaussa ja yhteismitallinen vastaavien eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Arvossa pidetty opiskelijavaihto tuli helpommaksi, kun eri maiden korkeakouluille saatiin samat kriteerit.

Kontaktit Eurooppaan ja merkintä cv:ssä eivät kuitenkaan selitä kaikkea, sillä ammattikorkeakouluille oli selkeä tilaus.

– Tarvittiin käytäntö, jossa yliopistojen rinnalla opetetaan kriittistä tarkastelua, mutta myös soveltavaa tiedettä, uuden tiedon hyödyntämistä sekä sen kehittämistä eteenpäin käytännön kautta.

Työvalmiudet syntyvät esimerkiksi projektitöistä suoraan asiakasyrityksille. Erilaiset tavat ratkaista ongelmia kehittyvät, kun käsillä tekeminen ja oma kokemusperä täydentävät teoriaopetusta.

– Koulutuksen uudistaminen on tulevaisuuden suuri haaste. Toisaalta Oamkin oma identiteetti ja yhteishenki ovat kasvaneet niin vahvoiksi, että olen jatkon suhteen luottavainen leikkausvaateista huolimatta.

Juovan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä Pieti näkee kaventuneen, sillä hänen mukaansa ristiriidat ovat hälventymässä ja opiskelijoiden yhteistyö on selkeästi parantunut.

– Toivon lisää avarakatseisuutta ja vähemmän kuppikuntaisuutta. Ammattikorkeat opettavat soveltamistaitoja, mukautumista ja uuden haltuun ottamista työelämän muuttuessa.

Oamkin opinto-ohjaaja Heli Huttunen on samaa mieltä siitä, että ammattikorkeakoulussa teoria-
opinnot luovat vankan pohjan konkreettiselle tekemiselle.

– Voidaan puhua korkeakoulusta, joka yhdistää yliopistojen tutkimuksellisen tiedon ja ammattikoulujen käytännönläheisyyden.

Osaaminen kumuloituu ja ammattikorkeassa tehdään muun muassa isompia ja vaativampia projekteja kuin toisella asteella.

– Lisäksi on tarvetta limitykselle, sillä harva lähtee esimerkiksi ammattikoulupohjalta yliopistoon jatko-opintojen perään, Huttunen sanoo.

Yliopistosta filosofian maisteriksi valmistunut Huttunen myöntää, että yliopistoilla ja ammattikorkeilla on jonkin verran päällekkäisyyksiä, mutta toisaalta oppilaitosten lähentyminen on kohentanut liikkuvuutta.

– Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on parantunut, minkä myötä opiskelijat voivat helpommin lukea tehtyjä opintojaan hyväksi puolin ja toisin.

Viime vuosina moni ammattikorkeasta valmistunut on saattanut jatkaa suoraan yliopiston maisterivaiheeseen kouluttaakseen lisää itseään.

– Mekin olemme jo vuosia hakeneet ministeriöltä lupaa aloittaa kulttuurialan ylemmät korkeakouluopinnot Oamkissa. Vasta tälle syksylle lupa vihdoin myönnettiin.

Täten kulttuuriopintojen perässä ei ole pakko matkata Etelä-Suomeen eikä ylempää korkeakoulututkintoa varten tarvitse hakeutua yliopistoon, sillä nykyisellään Oamk tarjoaa niin sanotun master-tutkinnon kaikilla koulutusaloillaan.

– On vain hyvä, että jokainen löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon opiskella. Menetelmät ammattikorkean ja yliopistojen välillä eroavat kuitenkin toisistaan.

Tulevaisuuden osalta Huttunen ennustaa muutosta, mutta ei osaa sanoa, mihin suuntaan päättävät tahot venettä keikuttavat.

– Ministeriöltä on rahat loppu ja säästöpaineita kaadetaan kaikkien harteille.

Oamkin onneksi Huttunen lukee sen, että ammattikorkeakoulu on panostanut opiskelijoiden ohjaamiseen ja myös verkko-ohjauksen kehittäminen on vauhdissa.

– Moni tarvitsee apua, jos oma elämäntilanne ja opinnot vaikeutuvat syystä tai toisesta.

Fakta

Oamk

Opetusministeriö aloitti ammattikorkeakoulukokeilun elokuussa 1991, jolloin myös Oulun ammattikorkeakoulu aloitti väliaikaisena ammattikorkeakouluna.

Viisi vuotta myöhemmin 1996 toiminta vakinaistettiin, kun ensimmäiset ammattikorkeakoulut saivat valtioneuvoston myöntämän toimiluvan.

Oamkissa koulutusta järjestetään viidellä koulutusalalla, jotka ovat tekniikka, liiketalous, kulttuuriala, luonnonvara-ala sekä sosiaali- ja terveysala.

Oamk tarjoaa 34 ammattikorkeakoulututkintoon ja viisi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa.

Oamkissa on tätä nykyä noin

8800

opiskelijaa ja 680 työntekijää.

Kampuksia on yhteensä neljä: kolme Oulussa ja yksi Oulaisissa.Creative Commons -lisenssi

Artikkelin lähde Kaleva 29.08.2016.